Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Obytná architektura v západním Černomoří s přihlédnutím k poměrům v severozápadní černomořské oblasti.
Thesis title in Czech: Obytná architektura v západním Černomoří
s přihlédnutím k poměrům v severozápadní černomořské oblasti.
Thesis title in English: Domestic architecture in the western Black Sea area
with recpect for circumstances in the northwestern Black Sea area
Key words: obytná architektura, osídlení, Trákové, Řekové, západní Černomoří
English key words: domestic architecture, settlement, Thracians, Greeks, western Black Sea
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute for Classical Archeology (21-UKAR)
Supervisor: prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.04.2011
Date of assignment: 18.04.2011
Administrator's approval: not processed yet
Date and time of defence: 29.05.2012 00:00
Date of electronic submission:14.05.2012
Date of proceeded defence: 29.05.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Autorka sebere doklady obytné architektury předřímského období v koloniích, zejména v Thrákii, ale také přihlédne k oblasti severozápadního Černomoří (Olbie a Berezan). Východiskem budou stavby jak v řeckých městech a emporiu Pistiros, tak v městech založených thráckými vládci (zejména Seuthopolis). Dále se pokusí určit funkce obytných staveb a srovná je s příslušnými obecnými pracemi o vývoji domu v řeckém světě.
References
Bouzek J. Thracians and Their Neighbours, Praha 2005
Bouzek, J – Domaradzka, L, Archibald Z. 2007: Pisiros III, Praha
Bouzek, J – Domaradzka, L, Archibald Z. 2009: Pisiros IV, Praha
Grammenos, Dimitrov V. - Petropoulos, Elias K. 2007: Ancient Greek Colonies in the Black Sea 2, volume I, Oxford
Grammenos, Dimitrov V. - Petropoulos, Elias K. 2007: Ancient Greek Colonies in the Black Sea 2, volume II, Oxford
W. Hoepfner – E.-L. Schwandner, Haus und Stadt im klasischen Griechneland, Mnichov 1986
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html