Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Informační technologie a e-learning v předškolním vzdělávání
Thesis title in Czech: Informační technologie a e-learning v předškolním vzdělávání
Thesis title in English: Information technology and e-learning in preschool education.
Key words: E-learning, další vzdělávání pedagogických pracovníků, informační gramotnost, ICT, informatika, mateřská škola, předškolní vzdělávání
English key words: E-learning, Further Education of Teachers, Information Literacy, ICT, Informatics, Kindergarten, Preschool Education
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Supervisor: PhDr. Jiří Svoboda
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 05.04.2010
Date of assignment: 05.04.2010
Date and time of defence: 30.05.2011 00:00
Date of electronic submission:08.04.2011
Date of proceeded defence: 30.05.2011
Course: Diploma Thesis (OSZD001)
Reviewers: RNDr. Kamil Bříza
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html