Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Deixe a prostor v českém znakovém jazyce
Thesis title in Czech: Deixe a prostor v českém znakovém jazyce
Thesis title in English: Deixis and space in Czech sign language
Key words: český znakový jazyk, deixe, prostorová deixe, typy prostoru ve znakových jazycích, deiktické prostředky
English key words: Czech sign language, deixis, place deixis, space types in sign languages, deictic expressions
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Supervisor: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.04.2011
Date of assignment: 05.04.2011
Date and time of defence: 12.09.2013 00:00
Date of electronic submission:28.07.2013
Date of proceeded defence: 12.09.2013
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Klára Richterová
 
 
 
Guidelines
(1) Seznámit se s domácí i zahraniční odbornou literaturou pojednávající o problematice deixe obecně i v souvislosti se znakovými jazyky.
(2) Na základě studia odborné literatury shrnout podstatu deixe (subjektové, prostorové, časové) a stručně charakterizovat typy deiktických prostředků; zaměřit se přitom zvl. na deixi prostorovou.
(3) Povahu prostorové deixe usouvztažnit se specifickými rysy znakových jazyků (jako jazyků realizovaných v prostoru), zvl. s typy prostoru ve znakových jazycích využívaných, popř.i s problematikou perspektivy.
(4) Na základě shromážděného materiálu českého znakového jazyka charakterizovat základní prostředky a postupy prostorové deixe v českém znakovém jazyce.
References
Literatura:
EMMOREY, K. The effects of modality on spatial language: How signers and speakers talk about space. In: R. P. Meier ; K. Cormier; D. Quinto-Pozos (ed.), Modality and Structure in Signed and Spoken Languages. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, s. 405-421.
EMMOREY, K.; REILLY, J. Language, Gesture, and Space. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Ass., Inc., 1995.
EMMOREY, K.; TVERSKY, B. Spatial perspective in ASL. Sign Language and Linguistics, 2002, vol. 5, no 1, s. 3-25.
HIRSCHOVÁ, M. Pragmatika v češtině. Olomouc: UP, 2006.
LEVINSON, S.C. Pragmatics. Cambridge: Ambridge Univ. Press, 1983.
McNEILL, D., ed. Language and Gesture. Cambridge: Cambridge Univ. Press 2000.
TALMY, L. How language structures space. In H.L. Pick; L.P. Acredolo (ed.) Spatial orientation: Theory, research and application. New York: Plenum, 1983, s. 225-282.
TVERSKY, B.; LEE, P. U. How space structures language. In C. Freksa; C. Habel; K. F. Wender (ed.), Spatial Cognition: An interdisciplinary approach to representation and processing of spatial knowledge. Berlin: Springer-Verlag, 1998, s. 157-175.
Příručky obecné lingvistiky, zahraniční lingvistické encyklopedie, Encyklopedický slovník češtiny
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html