Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv Tomáše a Jana Antonína Bati na rozvoj města Otrokovice
Thesis title in Czech: Vliv Tomáše a Jana Antonína Bati na rozvoj města Otrokovice
Thesis title in English: Influence of Thomas and Jan Atonín Bata on the town Otrokovice development
Key words: Město Otrokovice, Tomáš Baťa, Jan Antonín Baťa, Baťův systém, krize, systém práce, rozvoj města, rozvoj regionu, válka, tradice, sociální složení obyvatel, disciplína, kolektivní vědomí, způsob řízení.
English key words: Town Otrokovice, Tomas Bata, Jan Antonin Bata, Bata systém, crisis, working system, town development, region development, war, tradition, social composition of population,discipline, collective consciousness, control method.
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Historical Sociology (24-HS)
Supervisor: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 04.04.2011
Date of assignment: 04.04.2011
Date of electronic submission:16.05.2013
Date of proceeded defence: 18.06.2013
Course: Master's Thesis Defense (YMH201)
Reviewers: doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
S osobností Tomáše Bati je automaticky spojováno město Zlín, které je vzdáleno cca 10 km od Otrokovic. Zlín však nebyl jediným městem, které díky Tomáši Baťovi změnilo svou tvář. Otrokovice se staly jakýmsi dělnickým předměstím Zlína, kde byly budovány pomocné závody a podniky, pro které již ve Zlíně, díky jeho poloze mezi kopci, nebylo již místo, nebo které byly ve Zlíně nežádoucí /kafilérie, koželužny atd. /. Tento fakt zcela změnil tvář města i sociální složení obyvatelstva a přinesl jak klady, tak i zápory. Na téma Tomáše Bati a rozvoje města Zlína bylo napsáno mnoho studií, ale když jsem hledala něco obdobného ve vztahu k Otrokovicím, jednalo se spíše jen o články, ale ne o ucelené pojednání o tomto faktu. Cílem mé práce bude zmapování vlivu „batismu“ na rozvoj města Otrokovic a to nejen v minulosti, ale i s přesahem do dnešní doby.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html