Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vývoj trendu a teorie módy
Thesis title in Czech: Vývoj trendu a teorie módy
Thesis title in English: Development of Trends and Theories of Fashion
Key words: Móda, trend, konformita, výlučnost, napodobování, sociální vyrovnávání, facebook, dotekové telefony, obuv Crocs.
English key words: Fashion, trend, conformity, exclusivity, imitation, social balancing, facebook, touch screen phones, Crocs shoes.
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme SHV - Qualified Skills Module (24-QM)
Supervisor: Mgr. et Mgr. Jan Beseda, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.01.2012
Date of assignment: 05.01.2012
Confirmed by Study dept. on: 05.01.2012
Date of electronic submission:06.01.2012
Date of proceeded defence: 15.02.2012
Course: Thesis Defence (YAK47005)
Opponents: Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Studentka bude definovat a zkoumat fenomén zvaný trend. Tuto definici pak aplikuje na případové studii. Práce by měla vycházet z odborné literatury, stejně jako z konkrétních příkladů pomocí případových studií a vytvořit tak širší pohled na celou problematiku a její dopady na společnost.
References
• Gladwell, M. – Bod zlomu
• Lipovetsky, G. – Říše pomíjivosti
• Klein, N. – Bez loga
• Kawamura, Y. – Fashion-ology
• Petrusek, M. – Společnosti pozdní doby
• Kubátová, H. – Sociologie životního způsobu
Preliminary scope of work
Jak vznikají trendy? Jak je možné, že velké množství najednou „zjistí“, že si potřebuje koupit nějaký výrobek nebo si osvojit určitý druh jednání? Není to jen svět oblékání, svět sezónní módy, trendy se nás dotýkají i jinak v každodenním životě, názorech na politiku nebo v našem vztahu k okolí a životnímu prostředí. Tato bakalářská práce by se měla zabývat právě fenoménem trendu, aniž by se chtěla soustředit jen na cílenou reklamu nebo módními časopisy určovanou „správnou“ módu.
Preliminary scope of work in English
How have been started trends? How is it possible that a large number of people suddenly "discovering " that they need to buy a product or acquire a certain kind of behavior? It's not just dressing the world, the world of seasonal fashion trends affect us in other ways in everyday life, thoughts on politics, or in relation to our surroundings and environment. This work should address the trend of the phenomenon, without just wanted to focus on targeted advertising and fashion magazines, identifying the "correct" mode.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html