Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Významné mimoevropské národní digitální knihovny
Thesis title in Czech: Významné mimoevropské národní digitální knihovny
Thesis title in English: Significant non-European national digital libraries
Key words: Digitální knihovny, národní knihovny, digitalizace, digitální dokument
English key words: Digital libraries, national libraries, digitization, digital document
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Supervisor: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.04.2011
Date of assignment: 13.04.2011
Administrator approval: zatím neschvalováno
Date and time of defence: 27.06.2012 00:00
Date of electronic submission:18.05.2012
Date of proceeded defence: 27.06.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Lenka Němečková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cíl práce:
Cílem práce je představit významné mimoevropské národní digitální knihovny, vzájemně je porovnat a rámcově je srovnat s národními digitálními knihovnami v Evropě a s projekty masové digitalizace.
Předběžná osnova:
1. Úvod do problematiky národních digitálních knihoven
2. Významné mimoevropské národní digitální knihovny
3. Porovnání vybraných mimoevropských národních digitálních knihoven
4. Rámcové srovnání významných mimoevropských národních digitálních knihoven s národními digitálními knihovnami v Evropě a s projekty masové digitalizace
5. Závěr

Bakalářská práce bude vytvořena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
References
1) POKORNÝ, Jaroslav. 2001. Digitální knihovny : principy a problémy. In: Automatizace knihovnických procesů : 8. Ročník [online]. Liberec : Výpočetní a informační centrum ČVUT v Praze, 2001. [cit. 2004-01-21]. Dostupné z WWW: http://knihovny.cvut.cz/akp/clanky/03.pdf
2) BARTOŠEK, Miroslav. Digitální knihovny : teorie a praxe. Národní knihovna. Knihovnická revue. 2004, roč. 15, č. 4, s. 233-251. ISSN 0862-7487
3) ARMS, William Y. Digital libraries. S.i.: MIT press, 2001. x, 287 s. Digital libraries and electronic publishing.
4) DARNTON, Robert. A Library Without Walls. The New York Review of Books [online]. October 2010, vol. 57, no. 16 [cit. 2012-01-14]. ISSN 0028-7504. Dostupný z:http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2010/oct/04/library-without-walls/.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html