Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Formování prostoru ve vybraných dílech literatury pro děti a mládež
Thesis title in Czech: Formování prostoru ve vybraných dílech literatury pro děti a mládež
Thesis title in English: Forming of space in selected pieces of literature for children and youth
Key words: Literární prostor, próza pro děti a mládež, literární interpretace, závažná problematika života, fikční a možné světy
English key words: Literary space, prose for children and youth, literary interpretation, serious issues of life, fictional and possible worlds
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra české literatury (41-KCL)
Supervisor: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 21.03.2011
Date of assignment: 10.04.2011
Date and time of defence: 23.05.2012 00:00
Date of electronic submission:12.04.2012
Date of proceeded defence: 23.05.2012
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Opponents: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce bude sledovat funkci chronotopu a jeho typické motivické struktury na různorodých dílech české i světové literatury pro děti a mládež, žánrově rozprostřených mezi pohádkový příběh a prózu s dětským hrdinou. Interpretačně se zaměří na formování prostorových motivů podporujících/tlumících autorský záměr pro podtržení témat jednotlivých prací.
References
BACHELARD, Gaston. Poetika prostoru. Praha : Malvern, 2009
BACHELARD, Gaston. Poetika snění. Praha : Malvern, 2010
ČERVENKA, Miroslav; HOLÝ, Jiří; HRBATA, Zdeněk,aj: Na cestě ke smyslu. Praha : Torst, 2005
HODROVÁ, Daniela. Místa s tajemstvím. Praha : KLP – Koniasch Latin Press, 1994
STRÖMSTEDTOVÁ, Margareta. Astrid Lindgrenová. Praha : Albatros, 2006
PROPP, Vladimir, J. Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany : H&H, 2008
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html