Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Metodika vyšetřování drogových trestných činů
Thesis title in Czech: Metodika vyšetřování drogových trestných činů
Thesis title in English: Methodics of drug crime investigation
Key words: drogy, vyšetřování trestné činnosti, metodika, konopí, metamfetamin, heroin
English key words: drugs, crime investigation, methodics, cannabis, methamphetamine, heroin
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Criminal Law (22-KTP)
Supervisor: RNDr. Petr Štourač
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 17.03.2011
Date of assignment: 17.03.2011
Confirmed by Study dept. on: 13.06.2011
Date and time of defence: 10.06.2011 11:00
Venue of defence: Právnická fakulta UK Praha
Date of electronic submission:17.03.2011
Date of proceeded defence: 10.06.2011
Opponents: prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tématem práce je metodika vyšetřování drogové trestné činnosti.

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Obecná část se zabývá charakteristikou drogové kriminality, historií zneužívání drog a příčinami tohoto jevu.

Druhá kapitola je zaměřena na poskytnutí podrobných informací o jednotlivých typech nejčastěji zneužívaných drog, o jejich historii, účincích i způsobech aplikace.

Další kapitola se věnuje právní úpravě drogových trestných činu a přestupků v České republice.

Tématem čtvrté kapitoly jsou obecné principy tvorby metodiky vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů.

Druhá část práce je označena jako zvláštní část a je zaměřena na některá specifika vyšetřování trestných činů souvisejících s nelegální výrobou metamfetaminu, pěstováním konopí a dovozem heroinu do České republiky.

Pro zvýšení přehlednosti a názornosti jsou do práce zařazeny grafy a obrazová příloha, která obsahuje fotografie související s textem práce.
Preliminary scope of work in English
The subject of my diploma work is the methodics of drug crime investigation.

My diploma work is structured into two parts and seven chapters. In the General part I tried to explain most important facts about drug crime, its history, its causes and I mentioned some specifics of the drug scene in the Czech Republic.

Chapter 2 of my diploma work is aimed to provide detailed information about various kinds of drugs, about their origin, appearance and effects on human health.

Very important part of my diploma work is also next chapter that is aimed on legal regulation of drug treatment in our country.

Chapter 4 deals with general principles of creating methodics of single crimes investigation.

The second section that is named by me as the Special part is mainly based on my own experience with serious drug crime investigation. I have focused my effort to methamphetamine production, cannabis cultivation and heroin smuggling phenomena. I followed general components of the methodics of crime investigation and tried to modify them on each kind of drug crimes.

To make my diploma work more attractive and comprehensible I added some graphs and photos from police actions.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html