Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Struktura funkčních makromolekulárních systémů a jejich interakce s polymery
Thesis title in Czech: Struktura funkčních makromolekulárních systémů a jejich interakce s polymery
Thesis title in English: Structure and function of active macromolecular
complexes and polymer interactions
Key words: Struktura a funkce biologických makromolekul, polymerů, návrh léčiv, molekulární modelování
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. (32-UMCHAV)
Supervisor: RNDr. Jindřich Hašek, DrSc.
Author:
Guidelines
Živá příroda vyvinula velké množství složitých a přesných molekulárních komplexů, které fungují jako molekulární stroje provádějící určitý sled reakcí v dobře definovaném sledu a s reakčními složkami umístěnými ve správné orientaci a v daném místě. Strukturu těchto systémů dovedeme pozorovat s vysokou přesností pomocí difrakční analýzy a modelovat jejich funkci pomocí molekulárního modelování. Znalost struktury jednotlivých stavů těchto systémů nám dává možnost měnit vlastnosti těchto systémů někdy i poměrně jednoduchými prostředky. Předmětem této práce je objasnění chování polymerů schopných specifické sorpce na povrchu biologických makromolekul, a využití těchto znalostí při přípravě kvalitních vzorků pro vyřešení struktury vybraných enzymů ve vysokém rozlišení, kompletní strukturní analýza vybraných systémů a interpretace vztahu mezi strukturou a funkcí. Projekt zahrnuje práci se strukturními databázemi, molekulární modelování, krystalizaci proteinů, měření na zdrojích synchrotronového záření, experimentální stanovení struktury makromolekulárních systémů pomocí difrakčních metod, srovnávací analýzu, atd. Příklady naší práce jsou na adrese http://sites.google.com/site/pragueprotein/publicat. Strukturní data jsou přístupná kliknutím na čtyrmístné PDB kódy.
References
Bude upřesněno.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html