Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv membránového potenciálu na strukturu a dynamiku mikrodoménového uspořádání plazmatické membrány kvasinek
Thesis title in Czech: Vliv membránového potenciálu na strukturu a dynamiku mikrodoménového uspořádání plazmatické membrány kvasinek
Thesis title in English: Correlation between trans-membrane potential, microdomain structure and domain dynamics of yeast plasma membrane
Key words: Membránové domény, membránový potenciál, odezva na stres, adaptace, uspořádanost, fluorescenční sondy, časově rozlišená spektroskopie
English key words: membrane domains, adaptation, order, time-resolved fluorescence, fluorescence anisotropy, membrane potential
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: dissertation
Thesis language:
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.
Author:
Advisors: doc. RNDr. Jan Malínský, Ph.D.
doc. RNDr. Jaroslav Večeř, CSc.
Guidelines
Bude upřesněno, podrobnější informace na herman@karlov.mff.cuni.cz nebo tel. 221911461
References
Bude upřesněno.
Preliminary scope of work
Doménová struktura buněčné membrány zásadně ovlivňuje fyziologické, transportní a adaptační mechanizmy buňky. Depolarizace plazmatické membrány podporuje reverzibilní rozpad vysoce uspořádaných membránových mikrodomén, který je doprovázen modulací membránové permeability a zvýšené odolnosti ke stresorům. O mechanizmech těchto procesů je známo velmi málo.
Úkolem práce bude za pomoci fluorescenčních sond studovat uspořádanost a doménovou strukturu polarizovaných a depolarizovaných membrán mutantů kvasinek. Při výzkumu bude využita fluorescenční spektroskopie v kombinaci s metodami biochemickými. Práce má experimentální charakter a bude realizována z části na Fyzikálním ústavu UK a z části v Ústavu experimentální medicíny AV ČR v Krči.

Předpokládané znalosti uchazeče jsou na úrovni ukončeného magisterského studia přírodovědných oborů nebo oboru biofyzika a chemická fyzika.

Práce má grantovou podporu GAČR.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html