Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Komunikační média (televize, rádio, tisk) jako současné prostředky „portrétování“ člověka
Thesis title in Czech: Komunikační média (televize, rádio, tisk)
jako současné prostředky „portrétování“ člověka
Thesis title in English: Communication medium (television, radio, press)
like present facilities for human „portraiture“
Key words: Lidský obličej, portrét, komunikace, médium, masmédium, mediální prezentace
English key words: Human face, portrait, communication, media, mass media, media presentation
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Supervisor: doc. ak. mal. Zdenek Hůla
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.03.2011
Date of assignment: 14.03.2011
Date and time of defence: 01.06.2011 00:00
Venue of defence: UK PedF - KVV
Date of electronic submission:07.04.2011
Date of proceeded defence: 01.06.2011
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
 
 
 
Advisors: PhDr. Jan Šmíd, Ph.D.
Guidelines
Srovnejte historický vývoj portrétu a pokuste se postihnout proměnu tohoto žánru v novém tisíciletí. Sledujte posun technických prostředků užívaných k vyobrazení lidské tváře, ale také vlivů novodobých médií jako inspiračního zdroje umělců (Marlen Dumas, Peter Doig, Chuck Close, Martin Šárovec).

Uplatněte nabyté vědomosti z dané oblasti a pokuste se o svébytný malířský projev, který bude ovlivněn vaší zkušeností z medializovaného světa 21. století.

V pedagogické části využijte teoretické znalosti stavby portrétu, ale i praktické zkušenosti s použitím různých materiálů či uměleckých přístupů.
References
BLAŽEK, V; TRNKA, R.: Lidský obličej. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1556-1
MCLUHAN, M.: Jak rozumět médiím. Praha: Odeon, 1991. ISBN 978-80-204-2409-9
MCQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999.
ISBN 80-7178-200-9
PETŘÍČEK, M.: Myšlení obrazem. Praha: Herrmann a synové, 2009. ISBN 978-80-87054-18-5
GOMBRICH, E.H.: Příběh umění. Praha: Argo, 2010. ISBN 80-7203-143-0
KANDINSKY,W: O duchovnosti v umění. Praha: Triáda, 2009.
ROESELOVÁ, V.: Didaktika výtvarné výchovy V. nejen pro základní a umělecké školy. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2003. ISBN 80-7290-129
PIJOAN, J.: Dějiny umění 1-12. Praha: Euromedia-Knižní klub a Balios, 1998-2003.
NESBITT, J.: Peter Doig. London: Tate Publishing, 2008 ISBN 978-1-933045-84-9
ŠÁROVEC,M.: Martin Šárovec. Praha: Vltavín, 2007. ISBN 978-80-86587-24-0
BUTLER, C.: Marlene Dumas, Measuring your own grave. Los Angels: The museum of contemporary art, 2008. ISBN 978-1-933751-08-5
WOLF, V.: Magie zrcadlení. Art&Antiques, duben 2008 str. 64-67
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html