Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Geocaching v knihovně: možnosti využití fenoménu geocachingu v knihovnictví
Thesis title in Czech: Geocaching v knihovně: možnosti využití fenoménu geocachingu v knihovnictví
Thesis title in English: Geocaching in the library : possibilities of using the phenomenon of geocaching in the library service
Key words: geocaching, knihovnictví, GPS prostory, metodika, geografické autority
English key words: geocaching, library, GPS spaces, methodology, geographical autorities
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Supervisor: PhDr. Hana Landová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 25.03.2011
Date of assignment: 30.03.2011
Administrator's approval: not processed yet
Date and time of defence: 27.05.2013 00:00
Date of electronic submission:19.04.2013
Date of proceeded defence: 27.05.2013
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Mgr. Lenka Němečková, Ph.D.
 
 
 
Advisors: PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
Guidelines
Cílem práce je vytvoření konkrétního návodu pro zapojení veřejné knihovny do této sítě. Práce obsahuje část obecně o tomto fenoménu, včetně problematiky GPS prostorů, vkládání souřadnic do záznamů geografických autorit, rozhraní aplikací pro komunitu geocachingu. Předpokladem pro toto téma je prokazatelná zkušenost diplomanta v této oblasti. Cílem práce je také osvědčení schopnosti vytvoření metodického materiálu pro knihovny. Součástí práce tedy bude popsání testování didaktičnosti a kvality dokumentu v širším fóru knihovníků – např. v rámci regionální pracovní skupiny SKIP.

Předběžná osnova práce:
1. Geocaching obecně
2. Rozhraní aplikací pro komunitu geocachingu
3. Metodika pro zakládání geocache
4. Závěr

Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
References
1. Geocaching - The Official Global GPS Cache Hunt Site [online]. [cit. 2011-04-13]. Dostupné z WWW: http://www.geocaching.com/
2. Geocaching.cz [online]. [cit. 2011-04-13]. Dostupné z WWW: http://www.geocaching.cz/news.php
3. GeoWiki [online]. [cit. 2011-04-13]. Dostupné z WWW: http://wiki.geocaching.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html