Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Literární postava dobrého člověka v povídkách Boženy Němcové
Thesis title in Czech: Literární postava dobrého člověka v povídkách Boženy Němcové
Thesis title in English: Character of a good person in novels by Božena Němcová
Key words: literární postava, typ dobrého člověka, povídky Boženy Němcové
English key words: literary character, “good person“, short stories by Božena Němcová
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra české literatury (41-KCL)
Supervisor: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 10.03.2011
Date of assignment: 25.02.2013
Date and time of defence: 05.09.2013 00:00
Date of electronic submission:10.06.2013
Date of proceeded defence: 05.09.2013
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
 
 
 
Guidelines
Kandidátka se soustředí na typ postavy dobrého člověka, jak se vyskytuje v povídkové tvorbě Boženy Němcové. Pokusí se zachytit příznačné rysy a jejich proměny ve výstavbě charakteristiky postavy v textech s výraznějšími romantickými motivy a v textech, kde konstrukce děje odpovídá více směru biedermeieru.
References
Hodrová, Daniela a kol: ...na okraji chaosu: : poetika literárního díla 20. století, Praha: Torst, 2001
Fořt, Bohumil: Literární postava: vývoj a aspekty naratologických zkoumání, Praha: ÚČL AV ČR, 2008
Rimmon-Kenan, Shlomith: Poetika vyprávění,Brno: Host, 2001
Janáčková, Jaroslava: Božena Němcová : příběhy - situace - obrazy, Praha: Academia, 2007
Kusáková, Lenka: Komentář in: Němcová Božena: Povídky, Praha: NLN, 2002
Preliminary scope of work
Analýza textů Boženy Němcové: Karla, Divá Bára, Chudí lidé a Dobrý člověk z hlediska výstavby postavy na pozadí dějové linie; využití odborné literatury o konstrukci literární postavy.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html