Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Spolupráce rodiny a školy na počátku vzdělávání
Thesis title in Czech: Spolupráce rodiny a školy na počátku vzdělávání
Thesis title in English: Cooperation of family and school at the beginning of schooling
Key words: rodina, škola, učitel, spolupráce rodiny a školy, historický kontext, tradiční a alternativní metody, Začít spolu, zkušenosti rodičů a učitelů, názory žáků
English key words: teacher, cooperation between family and school, historical context, traditional and alternative methods, SbS programme, experience of parents and teachers, pupils’ opinions
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Supervisor: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 07.03.2011
Date of assignment: 07.03.2011
Date and time of defence: 19.05.2011 10:00
Venue of defence: UK PedF Praha
Date of electronic submission:17.03.2011
Date of proceeded defence: 19.05.2011
Course: Diploma Thesis (OSZD001)
Reviewers: PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
 
 
 
References
Literatura:
KOČKOVÁ, M. (1958): Spolupráce školy s rodiči. Praha: SPN.
KREISLOVÁ, Z. (2008): Krok za krokem první třídou. Praha: Grada.
KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. (2003): Vzdělávací program Začít spolu : metodický
průvodce pro I. stupeň základní školy. Praha : Portál.
PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MREŠ, J. (2009): Pedagogický slovník. Praha: Portál.
RABUŠICOVÁ, M., ŠEĎOVÁ, K., TRNKOVÁ, K., ČIHÁČEK, V. (2004): Škola a/versus
rodina. Brno: MU.
SPILKOVÁ, V. a KOL. (2005): Proměny primárního vzdělávání. Praha: Portál.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html