Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Nodální a extranodální lymfomy: klinickopatologická, imunohistochemická, molekulárně-biologická charakteristika
Thesis title in Czech: Nodální a extranodální lymfomy: klinickopatologická, imunohistochemická, molekulárně-biologická charakteristika
Thesis title in English: Nodal and Extranodal Lymphomas: Clinicopathological, Immunohistochemical, Molecular-Biological Charactersistics
Key words: lymfom z plášťových buněk, prognóza, MIPI, proliferační aktivita, architektura, cytomorfologická varianta, mikrovaskulární denzita
English key words: mantle cell lymphoma, prognosis, Mantle Cell Lymphoma International Prognostic Index, proliferative activity, growth pattern, cytomorphological variant, microvessel density
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Šiklův ústav patologie (14-500)
Supervisor: prof. MUDr. Ludmila Boudová, Ph.D.
Author: MUDr. Pavla Veselá, Ph.D. - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 01.09.2008
Date of assignment: 01.09.2008
Date and time of defence: 08.06.2016 13:45
Date of electronic submission:07.04.2016
Date of proceeded defence: 08.06.2016
Reviewers: MUDr. Věra Křížková, Ph.D.
  doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html