Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Role hmatových vousů v kompenzaci zrakového deficitu a vliv neurodegenerativního postižení na krosmodální plasticitu u myšího modelu retinální a olivocerebelární degenerace
Thesis title in Czech: Role hmatových vousů v kompenzaci zrakového deficitu a vliv neurodegenerativního postižení na krosmodální plasticitu u myšího modelu retinální a olivocerebelární degenerace
Thesis title in English: The role of whiskers in compensation of visual deficit and the influence of a neurodegenerative disorder on cross-modal compensation in a mousse model of retinal and olivocerebellar degeneration
Key words: synaptická plasticita, krosmodální plasticita, retinální degenerace, olivocerebelární degenerace, mutantní myši Lurcher, behaviorální testy
English key words: synaptic plasticity, cross-modal plasticity, retinal degeneration, olivocerebellar degeneration, Lurcher mutant mice, behavioural tests
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Ústav patologické fyziologie (14-90)
Supervisor: doc. MUDr. František Vožeh, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 01.09.2007
Date of assignment: 01.09.2007
Date and time of defence: 23.04.2015 14:30
Date of electronic submission:30.01.2015
Date of proceeded defence: 23.04.2015
Reviewers: MUDr. Fedor Jagla, CSc.
  prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D.
 
 
Preliminary scope of work
Sledování role vousů v kompenzaci zrakového deficitu u myší kmene C3H pomocí behaviorálních testů a hodnocení vlivu olivocerebelární degenerace na tyto kompenzační schopnosti za pomocí behaviorálních testů hodnotících motorické funkce, kontrolu chůze, chování v otevřeném poli a dráždivost CNS.
Preliminary scope of work in English
Evaluation of the role of whiskers in compensation of visual deficit in mice of the strain C3H and assessment of the influence of olivocerebellar degeneration on compensatory mechanisms using behavioural tests focused on motor functions, gait control, spantaneous motor activity on open field and CNS excitability.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html