Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Chladná zbraň - meč nejen jako umělecké dílo
Thesis title in Czech: Chladná zbraň - meč nejen jako umělecké dílo
Thesis title in English: Cold weapon - sword not only as a work of art
Key words: zbraň, meč, historie, výtvarná výchova, umělecké dílo
English key words: weapon, scimitar, history, art education, artwork
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Supervisor: PhDr. Jan Šmíd, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 28.02.2011
Date of assignment: 28.02.2011
Date and time of defence: 15.05.2012 00:00
Venue of defence: UK PedF - KVV
Date of electronic submission:11.04.2012
Date of proceeded defence: 15.05.2012
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: PhDr. Michal Filip, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Představte fenomén zbraní nejen jako předmětů, které jsou určené k různým druhům praktického využití (k sebeobraně, k zastrašení, k zabíjení, k lovu atd. ), ale především také jako výtvarných a uměleckých artefaktů s estetickou i funkční hodnotou. Ve své práci prezentujte stručný exkurz do historie vzniku a produkce zbraní, i z hlediska současnosti. Především se zaměřte na specifický druh zbraně – meč.
Představte průřez historickou existencí mečů od domnělého prapůvodu až po současnost s důrazem na dobu středověku, kdy meč v sobě, více než kdy jindy, spojoval zbraň, vyjádření postavení ve společnosti a také v neposlední řadě umělecké dílo. Připojte stručný popis šermířských škol, které by se svou náročností, precizností se daly přirovnat k dnešním, např. baletním školám. V jednotlivých časových úsecích historického průřezu vývoje mečů vyzvedněte některé exempláře jako umělecké artefakty, jednak fyzické (korunovací meče, meče jako dary) a jednak legendární, u nichž není existence potvrzena, ale staly se nedílnou součástí významného uměleckého díla i tradic - například Excalibur. Pracujte na základě studia odborné literatury se zbraněmi různých typů a účelů použití. Fenomén zbraně – meče - se pokuste postihnout především v kontextu výtvarných kvalit uměleckého artefaktu a zmiňte taková umělecká díla, kde zbraň (meč) figuruje jako hlavní téma.Zmiňte i možnostmi prevence násilí a šikany na základní škole.
References
FINK, E.; Hra jako symbol světa. Praha: 1993.
HAGEGE, C.; Člověk a řeč. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-331-8.
KOŤÁTKO, P.: Význam a komunikace, Praha, Filosofia, 1998
JANDOUREK, J.; Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001
STEINER, R.: Příroda a člověk. Hranice: Fabela, 2007
RYCHLÍK, M.: Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. Praha: Nakladatelství lidových novin, 2005
CORETH, E.; Co je člověk. Praha: 1994
GAIST, B.; Sociologický slovník. Praha: 1992.
LEARY, T.; Chaos a kyberkultura. Praha: Maťa - Dharmagaia, 2001.
GARDNER, H.; Dimenze myšlení. Praha: Portál, 1999.
BARROW, J. D.; Teorie všeho. Praha: 1996.
Encyklopedie zbraní a zbroje – Křížek L., Čech Z. J. K., Praha 1999
Zbraně, šerm a mečíři – Letošníková L., Herčík J., Praha 1983
Magické střípky – Sapkowski A., Ostrava 2009
Bojové techniky středověkého světa – Bennet M., Praha 2007
Rytířské bitvy a osudy I – IV – Kovařík J., Praha 2005
The Harper Encyklopedie I. – Dupuy R. E., Dupuy T. N., Praha 1997
Velká kniha vojevůdců bitev a zbraní – Hrych E., Praha 2000
Dějiny vojenského umění – sborník materiálů voj. Akademie K. J. Vorošilova, Praha 1954
Zbraně které zasáhly do vývoje lidstva – Segrelles V., Bratislava 1992
Dějiny římského vojska – Conolly P., Bratislava 1992
Zápisky o válce galské – Caesar G. J., Praha 1964
Preliminary scope of work
Studium odborných pramenů vztahující se k tématu, kulturně historická sonda, řešení zvoleného problému
Preliminary scope of work in English
Study of special materials connecting theme, cultural and historical explorer, analysis of problem
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html