Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Konceptuální přístupy ke studiu (post)modernity u Anthonyho Giddense a Zygmunta Baumana
Thesis title in Czech: Konceptuální přístupy ke studiu (post)modernity u Anthonyho Giddense a Zygmunta Baumana
Thesis title in English: Theoretical Approaches to Modernity by Anthony Giddens and Zygmunt Bauman
Key words: modernita, postmodernita, teoretické přístupy, identita
English key words: modernity, postmodernity, theoretical approaches, idenitity
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme SHV - Social Sciences Module (24-SM)
Supervisor: doc. Ing. Karel Müller, CSc.
Author: Mgr. Tomáš Tlapa, Ph.D. - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.02.2011
Date of assignment: 27.02.2011
Confirmed by Study dept. on: 01.07.2011
Date of electronic submission:23.06.2011
Date of proceeded defence: 14.09.2011
Course: Thesis Defence (YAK47005)
Reviewers: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Teoretická práce využívající původní texty autorů i obecnější doskuzi o povaze modernity.
References
Základní literatura:

Bauman, Z. Tekutá modernita.
Bauman, Z. Globalizace - důsledky pro člověka.
Bauman, Z. Úvahy o postmoderní době.
ad.

Giddens, A. Důsledky modernity.
Giddens, A. Unikající svět.

další literatura:
Keller, J. Teorie modernizace.
Petrusek, M. Společnosti pozdní doby.
Martuccelli, D. Sociologie modernity.
Augé, M. Antropologie současných světů
Foucault, M. Dohlížet a trestat.
ad.
Preliminary scope of work
Četba výše zmíněných textů, průběžné konzultace s vedoucím práce.
Preliminary scope of work in English
Reading of the above mentioned texts and current consultations with teacher.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html