Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Rozdíl mezi chlapci a dívkami v pohybových aktivitách v předškolním věku
Thesis title in Czech: Rozdíl mezi chlapci a dívkami v pohybových aktivitách v předškolním věku
Thesis title in English: Differences between boys and girls in physical activities at preschool age
Key words: Gender, pohybové aktivity, předškolní věk, mateřská škola, rodina.
English key words: Gender, movement activities, preschool age, kindergarten, family.
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Supervisor: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 25.02.2011
Date of assignment: 01.04.2012
Date and time of defence: 23.05.2012 00:00
Venue of defence: M.D. Rettigové
Date of electronic submission:13.04.2012
Date of proceeded defence: 23.05.2012
Opponents: Mgr. et Mgr. Zdeňka Engelthalerová
 
 
 
Guidelines
Studium literatury, tvorba dotazníku a případného záznamu pro pozorování, výběr souboru osob, realizace průzkumu, interpratace výsledků. Pravidelné konzultace s vedoucí práce.

References
DVOŘÁKOVÁ, H. Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí a dětí s hendikepy. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2000, 96 s. ISBN 80-7290-005-6

LIPPA, Richard A. Pohlaví: příroda a výchova. Vydání první. Praha Academia, 2009. 43 s. ISBN 978-80-200-1719-2

OAKLEY, Ann. Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál, 2000. 171 s.
ISBN 80-7178-403-6
Preliminary scope of work
Na základě studia literatury budou shromážděny poznatky o možných rozdílech z hlediska pohlaví. Na základě dotazování a pozorování budou zjištěny rozdíly u chlapců a dívek z hlediska pohybových aktivit u dětí předškolního věku.
Preliminary scope of work in English
On the base of literature student will get information about possible gender differencies. Then will use questionary and watching as methods to find this diferencies in movement activities in a group of preschool children.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html