Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Problematika výchovy dětí svěřených do péče prarodičů
Thesis title in Czech: Problematika výchovy dětí svěřených do péče prarodičů
Thesis title in English: Education problems of children given to keep their grandparents
Key words: Bezpečí, dítě, potřeba, rodina, zanedbávání
English key words: Safety, child, need, family, neglect
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Education (21-KPED)
Supervisor: PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 23.02.2011
Date of assignment: 23.02.2011
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 13.02.2012
Date and time of defence: 20.09.2012 00:00
Date of electronic submission:22.06.2012
Date of proceeded defence: 20.09.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Hana Krykorková, CSc.
 
 
 
Guidelines
Osnova:
1. Rodina a její výchovný vliv na dítě
2. Náhradní rodinná péče, svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby
3. Psychický vývoj dětí ohrožených rodinným prostředím
4. Prarodič jako pečující osoba, úskalí a problémy výchovné péče
5. Role orgánu sociálně právní ochrany dětí v problematice dětí svěřených do péče jiné fyzické osoby
6. Kasuistiky
7. Možnosti řešení, následná péče, doporučení pro praxi
References
Literatura:
Vývojová psychologie, Marie Vágnerová
Kapitoly ze sociologie stáří, Jiří Ort
Dětská klinická psychologie, Pavel Říčan
Psychologický slovník, P. Hartl, H. Hartlová
Zákon o rodině, Milan Holub, Hana Nová, Jana Hyklová
Zákon o sociálně právních ochraně dětí, Věra Novotná, |Eva Burdová
Cesta životem, Pavel Říčan
Metody a řízení sociální práce, Oldřich Matoušek
Sociální práce v praxi, Oldřich Matoušek
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html