Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Jezdectví jako pohybově relaxační aktivita
Thesis title in Czech: Jezdectví jako pohybově relaxační aktivita
Thesis title in English: Riding like the movement relaxy activity
Key words: hipoterapie, jezdectví, kůň, pohybová soustava
English key words: hippotherapy, horseback riding, horse, motor system
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Supervisor: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 18.02.2011
Date of assignment: 18.02.2011
Date and time of defence: 10.05.2011 09:45
Venue of defence: LSM UK FTVS
Date of electronic submission:14.04.2011
Date of submission of printed version:14.04.2011
Date of proceeded defence: 10.05.2011
Reviewers: PhDr. Sylvie Černá, Ph.D.
 
 
 
References
1. BARTŮŇKOVÁ, S. Fyziologie člověka a tělesných cvičení. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. ISBN: 978-80-246-1171-6.
2. BRANDL, S. Die Moderne Reitschule. 1. Aufl. Munchen: BLV, 1995.
ISBN: 3-405-14627-5.
3. DOBEŠ, J. Jízda na koni. 2. vyd. Praha: Cesty, 1997. ISBN: 80-7181-169-6.
4. DOBRORUKA, J., KOHLOVÁ, H. Zkrocený vládce stepi. 1. vyd. Praha: Panorama, 1992. ISBN: 80-7038-229-5.
5. DOBŠÁK, P. a kol. Klinická fyziologie tělesné zátěže. Vybrané kapitoly pro bakalářské studium fyzioterapie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN: 978-80-210-4965-9.
6. DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. 2. vyd. Praha: Olympia, 2005. ISBN: 80-7033-928-4.
7. EDWARDS, E. H. Velká kniha o koních. Bratislava: Gemini, 1992. ISBN 80-85265-36-2.
8. ENGEL, T. B. Therapeutic riding I: Strategies for instruction (Book I). Durango: Barbara Engel Therapy services, 2008. ISBN: 0-9633065-5-3.
9. ENGEL, T. B. Therapeutic riding I: Strategies for instruction (Book II). Durango: Barbara Engel Therapy services, 2008. ISBN: 0-9633065-5-3.
10. ENGEL, T. B. Therapeutic riding II: Strategies for Rehabilitation. Durango: Barbara Engel Therapy services, 2005. ISBN: 0-9633065-6-1.
11. GRIM, M., DRUGA, R. Základy anatomie – 1. obecná anatomie a pohybový systém. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001. ISBN: 80-246-0307-1.
12. HADFIELD, M. Manual of horsemanship. 7th Edition. Warwickshire: British Horse Society, 1981. ISBN: 0 900226 20 X.
13. HANULAY, J. Mechanika pohybu koně. Jezdectví, 2002, roč. 50, č. 2, s. 20 - 23.
14. HERMSEN, J. Encyklopedie koní. 1. vyd. Praha: Rebo Productions, 1998. ISBN: 80-85815-86-9.
15. HAVLŮJOVÁ, D. Facilitační techniky v edukaci dětí/žáků s těžkým postižením a více vadami. Brno. 2008. 78 str. Diplomová práce na PF MU. Vedoucí diplomové práce Dana Zámečníková.
16. JISKROVÁ, I a kol. Hiporehabilitace. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. ISBN: 978-80-7375-390-0.
17. KLAŠKOVÁ, M. Příznivé účinky a zdravotní rizika v jezdectví. Brno 2010. 44 str. Bakalářská práce na FSpS MU. Vedoucí bakalářské práce Jan Novotný.
18. KOHLÍKOVÁ, E. Fyziologie člověka. 1. vyd. Praha: UK, 2004.
ISBN: 80-86317-31-5.
19. MELICHNA, J. Fyziologie tělesné zátěže 2 : speciální část. 1. vyd. Praha: UK. Karolinum, 1995. ISBN 80-718-4039-4.
20. NOVOTNÝ, I., HRUŠKA, M. Biologie člověka. 3. vyd. Praha: Fortuna, 2002. ISBN: 80-7168-819-3.
21. PAALMAN, A. Skokové ježdění. 7. vyd. Praha: Brázda, 1998.
ISBN: 80-209-0277-5.
22. RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-7184-659-7.
23. SEMIGINOVSKÝ, B., VRÁNOVÁ, J. Fyziologická chemie. Praha: UK, 1999. ISBN: 80-7066-727-3.
a další informační zdroje (soupis je součástí práce)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html