Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Rentseeking v právu České republiky
Thesis title in Czech: Rentseeking v právu České republiky
Thesis title in English: Rent-seeking in the Czech legal system
Key words: Dobývání renty, zájmové skupiny, monopol
English key words: Rentseeking, interest groups, monopoly
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Economics and Empirical Legal Studies (22-KNH)
Supervisor: doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.02.2011
Date of assignment: 16.02.2011
Confirmed by Study dept. on: 04.11.2011
Date and time of defence: 04.11.2011 10:00
Venue of defence: PFUK míst. 341
Date of electronic submission:19.10.2011
Date of proceeded defence: 04.11.2011
Opponents: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce „Rentseeking v právu České republiky“ je zaměřena na analýzu zájmových skupin, jejich forem, postupů a nástrojů, kterými usilují o dobývání renty v České republice. První část vysvětluje pojem rentseeking (dobývání renty), druhá část tento pojem redefinuje do národního prostředí, v třetí části jsou analyzovány případové studie rentseekingu a ve čtvrté části je věnována pozornost klíčovým profesním a zájmovým skupinám v České republice.
Preliminary scope of work in English
Diploma thesis "Rentseeking in the Czech legal system" is focused on the analysis of interest groups, their forms, procedures and instruments, which they use for rentseeking activities in the Czech Republic. The first section explains the concept rentseeking, the second part redefines this concept into national environment, the case studies are analyzed in the third part and the fourth is concentrated on specific interest groups in the Czech Republic.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html