Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Drama "Jošicune mezi květy sakur". Minamoto no Jošicune jako stratég, dvořan a literární mýtus.
Thesis title in Czech: Drama "Jošicune mezi květy sakur". Minamoto no Jošicune jako stratég, dvořan a literární mýtus.
Thesis title in English: The drama "Yoshitsune and the thousand cherry trees." Minamoto No Yoshitsune as a martial strategist, courtier and literary myth.
Key words: Minamoto no Jošicune, historická postava, hrdina, hrdinství, hrdinský, válečný epos, legenda, literární mýtus, literární postava, drama, žánr kówakamai (deklamace doprovázená minimalistickým tancem), divadlo nó, divadlo bunraku (džóruri), divadlo kabuki, Jošicune mezi květy sakur (Jošicune senbon zakura)
English key words: Minamoto no Yoshitsune, historical figure, hero, heroism, heroic, martial epic, legend, literary myth, literary figure (character), drama, kowakamai (declamation accompanied by minimalistic dance), noh theatre, bunraku (joruri), kabuki, Yoshitsune and the Thousand Cherry Trees (Yoshitsune senbon zakura)
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Thesis type: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Department of Sinology (21-KSI)
Supervisor: prof. Zdeňka Švarcová, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.02.2011
Date of assignment: 09.02.2011
Administrator's approval: not processed yet
Date and time of defence: 18.09.2012 00:00
Date of electronic submission:06.06.2012
Date of proceeded defence: 18.09.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Ivan Rumánek, Ph.D.
  Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
 
 
Guidelines
Autorka si v rámci disertační práce klade za cíl představit hru Jošicune mezi květy sakur (Jošicune senbon zakura) jakožto unikátní součást japonského dramatu, která se vyznačuje značnou komplexností a zaujímá výjimečné místo v korpusu japonské literatury. Třebaže uvedená hra je co do svého významu srovnatelná s díly zpracovávajícími známou legendu o čtyřiceti sedmi věrných róninech, není ve větší míře přeložena do západních jazyků. Jsou zde ovšem dvě výjimky: anglický překlad (Jones, Jr. 1993) a německý překlad (Klopfenstein 1982). Autorka při zpracovávání disertační práce vycházela ze srovnání těchto dvou překladů a z úplné verze původního textu (v podobě, ve které se text objevuje ve Sbírce textů divadla džóruri Takedy Izumoa a Namiki Sósukeho a ve Sbírce textů loutkového divadla džóruri Júdy Jošia). Autorčiným záměrem pak bylo zprostředkování jmenované hry české čtenářské a odborné veřejnosti.
Interpretaci hry Jošicune mezi květy sakur autorka začíná historickým pozadím, ze kterého vzešla legenda o vojevůdci Jošicunem z rodu Minamoto. Toto pozadí zahrnuje Jošicuneho život od období nepokojů éry Heidži (1159) kdy se narodil do jeho smrti (1189). Dále se autorka soustředí na vývoj, kterým prošla Jošicuneho legenda v rámci vývoje japonské literarury. Dochází zde k posunu od dvorské literatury období Heian k válečným kronikám (gunki), vznikají nové žánry a styly a Jošicuneho život je zde častým námětem. Šimazu Hisamoto (1977) dělí nezměrné množství literárních děl na téma Jošicuneho legendy do několika velkých skupin podle žánru. V klasické literatuře lze Jošicuneho legendu sledovat zpět k žánru válečných kronik gunki a posléze k textům nó her (libretům jókjoku), krátkým komickým hrám kjógen a k ilustrovaným vyprávěním (sešitům otogizóši). V literatuře období Edo pak převládají žánry džóruri a kabuki. Hra Jošicune mezi květy sakur byla adaptována žánrem džóruri i žánrem kabuki, přičemž autorčin český překlad hry vychází z dřívější džóruri verze, byť se zde nabízí i otázka specifik adaptace jmenované hry pro divadlo kabuki. Jmenovat lze také žánr ukijozóši (jedná se o vyprávění doprovázená četnými dřevoryty). S Jošicuneho legendou se tak setkáváme prakticky napříč všemi žánry a legenda je díky tomu stále živá. Hra Jošicune mezi květy sakur je svým způsobem modelovým literárním dílem a stejně tak příznačným dramatem 18. století, které reprezentuje jednu unikátní interpretaci Jošicuneho legendy.
V rámci doktorandské práce autorka představuje českému čtenáři hru Jošicune mezi květy sakur jakožto unikátní součást japonského dramatu, která svou komplexností zaujímá přední místo v korpusu japonské literatury. Autorka se ve své analýze hry Jošicune mezi květy sakur nesnaží pouze o popis a výčet faktů. Věří totiž, že stejně tak důležité je pochopení vazeb mezi hrou Jošicune mezi květy sakur a dřívějšími díly japonské literatury, která tuto hru inspirovala. Za pomoci komparativní metody a analýzy textu se tak autorka dobírá hlubšího vhledu do významu jmenované hry a také do problematiky místa Jošicuneho legendy v japonské kultuře. Takto do hloubky zaměřený a zároveň o objektivitu usilující přístup podle názoru autorky umožňuje dokonce i interkulturní analýzu. V případě Jošicuneho může být jeho idealizovaná hrdinská postava srovnána s postavou Siegfrieda, tak jak se objevuje v severských ságách a v Písni o Nibelunzích.
References
Aoki, Kazuo. Nihonši daidžiten (Cyclopedia of Japanese history), 7 svazků. Tokio: Heibonsha, 1992 – 1994. ISBN 458213100X
Asahara, Jošiko & Kitahara, Jasuo (ed.). „Acumori“, in: Mai no hon (Kniha tanců), edice Šin Nihon koten bungaku taikei (Nové kompendium klasické japonské literatury, svazek 59). Tokio: Iwanami Shoten, 1994. 620 stran. ISBN 400240059X
Blomberg, Catharina. The Heart of the Warrior. Origins and Religious Background of the Samurai System in Feudal Japan. Sandgate, Folkestone, Kent: Japan Library (Curzon Press Ltd), 1994. 226 stran. ISBN 1873410131
Cunoda, Ičiró & Učijama, Mikiko (ed.). Takeda Izumo – Namiki Sósuke džóruri šú (Sbírka džóruri her Takedy Izumoa a Namiki Sósukeho), edice Šin Nihon koten bungaku taikei (Nové kompendium klasické japonské literatury, svazek 93). Tokio: Iwanami Shoten, 1991. 612 stran. ISBN 400240093X
Duus, Peter. Feudalism in Japan. New York: McGraw – Hill, 1993. 121 stran. ISBN 0070184127
Fiala, Karel (překl.). Příběh rodu Taira. Praha: Mladá Fronta, 1993. 477 stran. ISBN 8020403612
Haga, Jaiči & Sasaki, Nobucuna (ed.). Kóčú jókjoku sóšo (Komentovaná série textů jókjoku). 3 díly. Kjóto: Rinsen Shoten, 1987. Druhé vydání. ISBN 4653016194 (1. díl); 4653016208 (2. díl); 4653016216 (3. díl)
Hansen, Walter. Die Spur der Helden. Die Gestalten des Nibelungenliedes in Sage und Geschichte. Bergisch Gladbach: Gustav Lübbe Verlag, 1988. 224 stran. ISBN 3785704968
Ičiko, Teidži (ed.). Otogizóši (Pohádkové sešity), edice Nihon koten bungaku taikei (Kompendium klasické japonské literatury, svazek 38). Tokio: Iwanami Shoten, 1958. Sedmé vydání. 490 stran. BN 0107070X
Iwasaki, Sodži. The Sword and the Word. Shakespeare’s Tragic Sense of Time. Tokio: Shinozaki Shorin, 1973. 264 stran. BA 09997720
Jones, Stanleigh H. Jr. Yoshitsune and the Thousand Cherry Trees. A Masterpiece of the Eighteenth-Century Japanese Puppet Theater. New York: Columbia University Press, 1993. 286 stran. ISBN 0231080522
Júda, Jošio (ed.). Bunraku džóruri šú (Sbírka her loutkového divadla bunraku), edice Nihon koten bungaku taikei (Kompendium klasické japonské literatury, svazek 99). Tokio: Iwanami Shoten, 1965. 472 stran. ISBN 4000600990
Kadžihara, Masaaki (ed.). Gikei–ki (Zápisky o Jošicunem či Bájný Jošicune), edice Nihon koten bungaku zenšú (Kompletní sbírka klasické japonské literatury, svazek 31). Tokio: Shogakukan, 1971. 564 stran. ISBN 4096570311
Kawatake, Šigetoši & kolektiv. Engeki hjakka daidžiten (Encyclopedia of theatre arts), 6 svazků. Tokio: Heibonsha, 1960 – 1962. BN 01712239
Kiši, Šózó & Nagahara, Keidži (ed.). Zenjaku Azuma kagami (Celkový překlad kroniky Zrcadlo východních provincií). 6 dílů. Tokio: Shinjinbutsu Juraisha, 1976 – 1979. ISBN 440400771X (1. díl); 4404007817 (2. díl); 4404007884 (3. díl); 4404008007 (4. díl); 4404008147 (5. díl); 4404009593 (6. díl – dodatek)
Kitagawa, Tadahiko & Jasuda, Akira (ed.). Kjógen šú (Sbírka frašek kjógen), edice Nihon koten bungaku zenšú (Kompletní sbírka klasické japonské literatury, svazek 35). Tokio: Shogakukan, 1972. 593 stran. BN 00969659
Klopfenstein, Eduard. Tausend Kirsbäume Yoshitsune. Ein klassisches Stück des japanischen Theaters der Edo – Zeit. Studie – Übersetzung – Kommentar. Bern: Peter Lang, 1982. 421 stran. ISBN 3261048077
Kodžima, Cujoši. Jošicune no higaši Adžia (Jošicuneho východní Asie). Tokio: Transview, 2010. 247 stran. ISBN 9784901510929
Kuroki, Kanzó. Džóruri ši (Dějiny žánru džóruri). Tokio: Ao’isosha 1942. 581 stran. BN 05055016
LaFleur, William R. The Karma of Words. Buddhism and the Literary Arts in Medieval Japan. Berkeley: University of California Press, 1983. 204 stran. ISBN 0520046005
Mass, Jeffrey P. „Kamakura bakufu“, in: Jamamura, Kozo (ed.). The Cambridge History of Japan. Volume 3 – Medieval Japan. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1990. 712 stran. ISBN 0521223547
Macuo, Ašie & Minobe, Šigekacu & kolektiv. Genpei seisuiki (Kronika vzestupu a pádu Minamotů a Tairů), edice Čúsei no bungaku (Středověká literatura, svazek 4), 6 částí. Tokio: Miyai Shoten, ad 1991. ISBN 4838210167 (část 1); 978–4838210343 (část 2); 978–4838210213 (část 3); 978– 4838210220 (část 4); 978–4838210299 (část 5); 4838210272 (část 6)
Minobe, Šigekacu. „Denšó to sósaku. Benkei wo megutte“ („Tradice a tvorba. O Benkeiovi.“), in: Tokuda, Kazuo (ed.): Otogizóši hjakka rjóran („Otogizoshi“ profusion of various flowers). Tokio: Kasama Shoten, 2008. 623 stran (plus 59 stran – rejstřík). ISBN 9784305703866
Nakai, Misato a kolektiv (editorský tým nakladatelství „Centrum Kjótských listů“). Jošicune densecu wo juku – Kjó kara Óšú he (Po stopách Jošicuneho legendy – z Kjóta do kraje Óšú). Kjóto: Kyoto Shimbun Shuppan Center, 2004. 141 stran. ISBN 4763805398
Nišino, Haruo (ed.). Jókjoku hjakuban (Sto textů jókjoku), edice Šin Nihon koten bungaku taikei (Nové kompendium klasické japonské literatury, svazek 57). Tokio: Iwanami Shoten, 1998. 768 stran. ISBN 4002400573
Nišizawa, Ippó. Denki saku-šo (O romantickém díle), in: Šin gunšo ruidžú (Nově klasifikovaná sbírka různých textů) – svazek 1 (celkem 10 svazků). Tokio: Daiichi Shoin, 1976. BN 02520357
Oyler, Elizabeth. „Yoshitsune at Koshigoe. Fealty Oaths, Fall from Grace“, in: Swords, Oaths and Prophetic Visions. Authoring Warrior Rule in Medieval Japan. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2006. 218 stran. ISBN 0824829220
Ósone, Šósuke & kolektiv. Nihon koten bungaku daidžiten (Velký slovník klasické japonské literatury). Tokio: Meiji Shoin, 1998. 1446 stran (plus 40 stran – rejstřík). ISBN 4625400740
Reischauer, Edwin Oldfather & Craig, Albert M. Japan, tradition & transformation, (revidované vydání). Sydney: Allen & Unwin, 1989. 352 stran. ISBN 0043740073
Sasano, Ken (ed.). Kówakamai kjoku šú (Sbírka skladeb kówakamai). Tokio: Daiichi Shobo, 1943. 852 stran. BN 00989576
Simrock, Karl (ed.). Das Nibelungenlied. Deutsche Bibliothek in Berlin. Leipzig: Tempel (Druck der Spamerschen Buchdruckerei), 18??. 330 stran. BA 40428153
Sugijama, Hiroši. „Nihon rekiši ue no gimon džinbutsu recuden – Benkei“ („Biografie pochybných postav japonské historie – Benkei“), in: Kaizó (Adaptace). Tokio: Kiyomizu Shoten, 1952, vol. 33, no. 10, s. 166 – 167 (celý článek: s. 154 – 167). AN 00365120
Suzuki, Ken’iči. Jošicune densecu. Hógan biiki šútaisei (Jošicuneho legenda. Kompilace kapitánovy oblíbenosti). Tokio: Shogakukan, 2004. 238 stran. ISBN 4096261335
Šimazu, Hisamoto. Jošicune densetsu to bungaku (Jošicuneho legenda a literatura). Kjóto: Daigakudo Shoten, 1977. 774 stran. Druhé vydání. BN 0259415X
Takehisa, Cujoši (ed.). Čúsei gunki no tenbódai (Pohledem středověkých válečných zápisků). Ósaka: Izumi Shoin, 2006. 612 stran. ISBN 4757603789
Takemoto, Tojotake. Džóruri fu (Album divadla džóruri), in: Kinko bungei onči sóšo. (Sebraná laskavá moudrost blízké a dávné slovesnosti) – 4. svazek, celkem 12 svazků. Tokio: Hakubunkan, 1891. Celkový rozsah díla Džóruri fu je 70 stran. BN 04996347
Tomikura, Tokudžiró. Heike monogatari zenčúšaku (Kompletní komentář k Příběhu rodu Taira), 3 svazky ve čtyřech částech, edice Nihon koten hjóšaku – zenčúšaku sóšo (Otevřená interpretace klasické japonské literatury – kompletní sebrané texty a komentář, svazek 9). Tokio: Kadogawa Shoten, 1966 – 1968. ISBN 4047610011 (svazek 1); 404761002X (svazek 2); 4047610038 (svazek 3 první část); 4047610046 (svazek 3 druhá část)
Učijama, Mikiko. „Džóruri no gikjoku sahó“ („Metoda dramatu v žánru džóruri“), in: Nihon no koten geinó (Umění staré japonské literatury) – svazek 7 – Džóruri. Katari to ajacuri. (Džóruri. Vyprávění a manipulace.). Tokio: Heibonsha, 1970. 355 stran (příspěvek Učijamy Mikiko viz s. 191 – 221). ISBN 4582216072
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html