Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
La Familia: Analýza rodiny ve vybraných dílech mexicko-americké literatury
Thesis title in Czech: La Familia: The Analysis of Family in Selected Works of Mexican Literature
Thesis title in English: La Familia: The Analysis of Family in Selected Works of Mexican Literature
Key words: Chicanos, Mexicko-americká literatura, Rodina,
English key words: Chicanos, Mexican American literature, Family
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: dissertation
Thesis language: angličtina
Department: Centre for Ibero-American Studies (21-SIAS)
Supervisor: prof. Markéta Křížová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 08.02.2011
Date of assignment: 08.02.2011
Administrator approval: zatím neschvalováno
Date and time of defence: 01.12.2011 00:00
Date of electronic submission:22.04.2011
Date of proceeded defence: 01.12.2011
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Kateřina Prajznerová, Ph.D.
  PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
 
 
Guidelines
Tato disertační práce navazuje na výzkum a literární analýzu provedené v mé diplomové práci „Rodina ideální a reálná: Změna obrazu rodiny ve vybraných dílech mexicko-amerických autorů“, a rozšiřuje její záběr. Coby interdisciplinární práce zkoumá spojení mezi historií, sociologií a literaturou.
Rodina je v mexicko-americké komunitě jednou z hlavních hodnot a začala být jako taková oficiálně oslavována během chicanského hnutí v šedesátých a sedmdesátých letech. Už v té době však byla některými lidmi vnímána nejen jako jako milující a laskavá, ale jako přísná a rigidní. Tato dichotomie je reflektována také v literatuře.
Po úvodu, který představuje multikulturalism z pohledu filozofů Charlese Taylora a Willa Kymlicky, přecházím k analýze mexicko-americké rodiny a zabývám se několika statistikami, které popisují a analyzují pozici mexicko-americké menšiny v americké společnosti a také mexicko-americkou rodinu. Zaměřuji se především na zakořeněné stereotypy, které výzkumné studie na konkrétní témata buď dokládají nebo vyvracejí.
Literární část práce analyzuje tři segmenty mexicko-americké literatury: literaturu chicanských autorek, autobiografické příběhy a dětskou literaturu, a hodnotí zobrazení mexicko-americké rodiny ve vybraných literárních dílech. Kapitola o chicanských autorkách hodnotí postavení rodiny ve sbírkách povídek Sandry Cisneros a v románech Any Castillo. Zatímco první z nich obviňuje rodinu z omezování žen v jejich rozhodnutích a z jejich zneužívání, druhá klade důraz na sílu, kterou mají ženy při vytváření milující rodiny. V kapitole o autobiografiích mexicko-amerických autorů se zabývám knihami Normy Eliy Cantú a Francisca Jiméneze, které popisují dětství v mexicko-americké rodiny. Pohled obou autorů na rodinu je pozitivní, i když jejich práce také reflektují rozdíly v jejich sociálním postavení a také odlišný pohled ženy a muže. V kapitole o dětské literatuře pak analyzuji větší soubor knih a hodnotím vývoj ve zobrazování mexicko-americké rodiny v literatuře pro děti od šedesátých let do současnosti. Tato práce tak popisuje různé způsoby vnímání a zobrazování mexicko-americké rodiny v literatuře a analyzuje důvody pro tyto odlišnosti z historického a sociologického hlediska.
References
Version:1.0 StartHTML:0000000177 EndHTML:0000058191 StartFragment:0000004658 EndFragment:0000058155 SourceURL:file://localhost/Users/Madlenkita/Desktop/D-Bibliography.doc Bibliography Sources

Alcarón, Norma, Castillo, Ana, Cherríe Moraga, eds. Third Woman: Sexuality of Latinas. Berkeley: Third Woman Press. 1989.

Alston, Ann. The Family in English Children’s Literature. New York: Routledge. 2008.

Amparano Garcia, Julie. “Cisneros, Sandra.” Encyclopedia of Latino Popular Culture. Vol. 1. Ed. Cordelia Chávez Candelaria. Westport, CT: Greeenwood Press. 2004.

Anaya, Rudolfo. The Santero’s Miracle: A Bilingual Story. Albequerque: University of New Mexico Press. 2004.

Anderson, James G. and William H. Johnson. “Stability and Change among Three Generations of Mexican-Americans: Factors Affecting Achievement.” American Educational Research Journal. Vol. 8. No. 2. 1971.

Anzaldúa, Gloria. Friends from the Other Side/Amigos del Otro Lado. San Francisco: Chidlren’s Book Press. 1993.

Anzaldúa, Gloria. Prietita and the Ghost Woman/Prietita y La Llorona. San Francisco, California: Children’s Book Press. 1995

Baca Zinn, Maxine, and Angela H. Y. Pok. „Tradition and Transition in Mexican-Origin Families.“ Minority Families in the United States: A Multicultural Perspective.Ed. Ronald L. Taylor. New Jersey: Prentice Hall. 2002.

Baca, Ana. Chiles for Benito / Chiles para Benito. Houston: Piñata Books. 2003.

Bader, Barbara. American Picturebooks from Noah's Ark to The Beast Within. Macmillan Pub Co. 1976

Barša, Pavel. Politická teorie multikulturalismu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. 1999.

Bergland, Betty Ann. “Representing Ethnicity in Autobiography: Narratives of Opposition”. The Yearbook of English Studies. Vol. 24. Ethnicity and Representation in American Literature. Modern Humanities Research Association.1994.

Blank, Susan. “Hearth and Home: The Living Arrangements of Mexican Immigrants and U.S. –Born Mexican Americans.” Sociological Forum. Vol. 13, No. 1. 1998.

Botelho, Maria José and Masha Kabakow Rudman. Critical Multicultural Analysis of Children’s Literature: Mirrors, Windows, and Doors. New York: Routledge. 2009.

Camacho Salinas, Rosie Lee and Imelda Flores. The Mexican American Family During the Decades of the 1960s and 1970s: A Critical Revies of the Literature. Austin: Center for Social Work Research. 1978.

Cantú, Norma E. and Olga Nájera-Ramírez, eds. “Caminando con La Llorona: Traditional and Contemporary Narratives.” In Chicana Traditions: Continuity and Change. University of Illinois Press: Urbana. 2002.

Cantú, Norma Elia. Snapshots of a Girlhood en la Frontera. Albuquerque: University of New Mexico Press. 1997.

Castillo, Ana. So Far from God. New York: W. W. Norton & Co.1993.

Castillo, Ana. Massacre of the Dreamers: Essays on Xicanisma. Albuquerque: University of New Mexico Press. 1994.

Castillo, Ana. The Guardians. New York: Random House. 2007.

Celafell, Bernadette Marie. “Ana Castillo”. The Oxford Encyclopedia of Latinos & Latinas in the United States. Eds. Suzanne Oboler and Deena J. González. New York: Oxford University Press. 2005.

Chiavetta, Eleonora. The Language of Autobiography: Discourses of Gender, Class and Ethnicity. Rome: XL edizioni Sas. 2007.

Cisneros, Sandra. Hairs/Pelitos. New York: Alfred A Knopf. 1994.

Cisneros, Sandra. The House on Mango Street. New York: Random House/Vintage Contemporaries. 1991.

Cisneros, Sandra. Woman Hollering Creek and Other Stories. New York: Random House/Vintage Contemporaries. 1991.

Contreras, Sheila Marie. Blood Lines: Myth, Indigenism, and Chicana/o Literature. Austin: University of Texas Press. 2008.

Cotera, Marta. “Feminism: The Chicano and Anglo Versions – A Historical Analysis.” Chicana Feminist Thought: the Basic Historical Writings. Ed. Alma M. Garcia. New York: Routledge. 1997

Day, Frances Ann. Latina and Latino in Literature: Lives and Works. Westport, Connecticut: Greenwood Press. 2003.

Di Iorio Sandín, Lyn and Richard Perez, eds. Contemporary U.S. Latino/a Literary Criticism. New York: Palgrave Macmillan. 2007.

Ebaugh, Helen Rose and Mary Curry. “Fictive Kin as Social Capital in New Immigrant Communities.” Sociological Perspectives. Vol. 43, No. 2. 2009.

Fine, Janice and Lois Watt. Benito and the Bootstraps. San Antonio: The Naylor Company. 1970.

Gangi, Jane M. Encountering Children’s Literature: An Arts Approach. Boston: Pearson Education. 2004.

Garcia, Alma M. The Mexican Americans. Westport, Connecticut: Greenwood Press. 2002.

García, Alma M., ed. Chicana Feminist Thought: The Basic Historical Writings. New York: Routledge. 1997.

Gibson, Guadalupe. The Mexican American Family. San Antonio, Texas: Our Lady of the Lake University. 1985.

Glick, Jennifer E. “Economic Support From and To Extended Kin: A Comparison of Mexican Americans and Mexican Immigrants.” International Migration Review. Vol. 33, No. 3. 1999.

Glick, Jennifer E. et al. “Immigration and Changing Patterns of Extended Family Household Structure in the United States: 1970 -1990.” Journal of Marriage and Family. Vol. 59, No. 1. 1997.

Gonzales Bertrand, Diane. Family / Familia. Houston: Piñata Books. 1999.

Gonzales Bertrand, Diane. Uncle Chente’s Picnic / El picnic de Tío Chente. Houston: Piñata Books. 2001.

Gonzalez, Arturo. Mexican Americans and the U.S. Economy: Quest for Buenos Días. Tucson: University of Arizona Press. 2002.

González, María C. Contemporary Mexican-American Women Novelists: Towards a Feminist Identity. New York: Peter Lang Publishing, Inc. 1996.

Gopalakrishnan, Ambika, ed. Multicultural Children’s Literature: A Critical Issues Approach. Los Angels: SAGE. 2010.

Greene, Carla. Manuel, Young Mexican American. New York: Lantern Press Inc. 1969.

Griswold del Castillo, Richard. La Familia: Chicano Families in the Urban Southwest. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press. 1984.

Gutiérez y Muhs, Gabriella. Communal Feminisms: Chicanas, Chilenas, and Cultural Exile – Theorizing the Space of Exile, Class, and Identity. Lanham: Lexington Books. 2007.

Gutierrez, Ramon A. “Community, Patriarchy and Individualism: The Politics of Chicano History and the Dream of Equality.” American Quarterly. Vol. 45. No. 1. Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press. 1993.

Herrera-Sobek, María and Helena María Viramontes, eds. Chicana (W)Rites on Word and Film. Berkeley: Third Woman Press.

Hondagneu-Sotelo, Pierette. „Overcoming Patriarchal Constraints: The Reconstruction of Gender Relations Among Mexican Immigrant Women and Men.“ Gender and Society. Vol. 6, No. 3. 1992.

Jacobs, Elizabeth C. Mexican American Literature: The Politics of Identity. New York: Routledge. 2006.

Jiménez, Francisco. The Circuit. Houghton Mifflin Company. Boston. 1997.

Kanellos, Nicolás, ed. The Greenwood Encyclopedia of Latino Literature. Vol. 1.Westport, Connecticut: Greenwood Press. 2008.

Kyle Dominiguez, Kelli. The Perfect Piñata / La Piñata Perfecta. Morton Grove, Illinois: Albert Whitman & Company. 2002.

Kymlicka, Will. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford: Clarendon Press. 1998. (4th edition).

Lanza, Carmela Delia. “Hearing the Voices: Women and Home and Ana Castillo’s So Far from God.” MELUS. Vol. 23, No. 1. Latino/a Literature. 1998.

Lesnik-Oberstein, Karín, ed. Children’s Literature: New Approaches. Routledge, NY: Palgrave Macillan Ltd. 2004

Manríquez, B. J. “Ana Castillo’s So far from God: Intimations of the Absurd.” College Literature. Vol. 29, No. 2. 2002.

Martinez, Estella A. “Child Behavior in Mexican American/Chicano Families: Maternal Teaching and Child-Rearing Practice.” Family Relations. Vol. 37, No. 3. 1988.

Matulka, Denise I. A Picture Book Primer: Understanding and Using Picture Books. Westport, CT: Libraries Unlimited. 2008.

McCracken, Ellen. “Sandra Cisneros.” Latino and Latina Writers. Vol. 1. Ed. Alan West-Duran. New York: Charles Scribner’s Sons. 2004.

McHale, Susan et al. “Sibling’s Differential Treatment in Mexican American Families.” Journal of Marriage and Family. Vol. 67. No.5. 2005.

Middleton Elya, Susan. Home at Last. New York: Lee & Low Books Inc. 2002.

Mirandé, Alfredo. “The Chicano Family: A Reanalysis of Conflicting Views.” Journal of Marriage and the Family 39. 1997.

Mora, Pat. Tomás and the Library Lady. New York: Alfred A. Knopf. 1997.

Morrow, Colette. “Queering Chicano/a Narratives: Lesbian Healer, Saint, Warrior in Ana Castillo’s So Far from God.” The Journal of the Midwest Modern Language Association. Vol. 30, No. 1/2, Borders. 1997.

Moya, Paula M. L. Learning from Experience: Minority Identities, Multicultural Struggle. Berkeley: University of California Press. 2002.

Nikolajeva, Maria. Aesthetic Approaches to Children’s Literature: An Introduction. Lanham, Maryland: The Scarecrow Press, Inc. 2005.

Orfield, Gary. “The College Access Crisis and the Role of Affirmative Action: Texas and the Nation.” Texas Union, The University of Texas at Austin. Austin , TX. 9 Nov. 2006.

Padilla, Amado M. “The Mexican American Extended Family as an Emotional Support System.” Paper read at the Annual Convention of the Society for Intercultural Education, Training, and Research. Mexico City, Mexico. 9 March 1979.

Padilla, Genaro. “The Recovery of Chicano Nineteenth-Century Autobiography.” American Quarterly. Vol. 40, No. 3. The John Hopkins University Press.1988.

Padilla, Genaro. My History, Not Yours: The Formation of Mexican American Autobiography. Madison: The University of Wisconsin Press. 1993.

Persiani – Becker, Kimberly. “Gender, Sexuality, Equity”. Multicultural Children’s Literature: A Critical Issues Approach. Ambika Gopalakrishnan, ed. Los Angels: SAGE. 2010.


Rebolledo, Tey Diana. Women Singing in the Snow: A Cultural Analysis of Chicana Literature. Tucson: University of Arizona Press. 1995.

Reynolds, Kimberley. “Changing Families in Children’s Fiction”. The Cambridge Companion to Children’s literature. Grenby, M.O. and Andrea Immel, Eds. Cambridge: Cambridge University Press. 2010.

Rodríguez, Havidán et al. Latinos/as in the United States: Changing the Face of América. New York: Springer. 2008.

Rodríguez, Luis J. América Is Her Name. Willimantic, CT: Curbstone Press. 1997.

Rothman, Jack, Larry M. Gant and Stephen A. Hnat. “Mexican-American Family Culture.” The Social Service Review. Vol. 59. No. 2. 1985.

Ruiz, Vicky L. and Virginia Sánchez Korrol. Latinas in the United States: A Historical Encyclopedia. Vol. 1. Indianapolis: Indiana University Press. 2006.

Sana, Mariano. “Growth of Migrant Remittances from United States to Mexico, 1990-2004.” Social Forces. Vol. 86, No. 3. 2008.

Saracho, Olivia N. and Bernard Spodek. “Challenging the Stereotypes of Mexican American Fathers”. Early Childhood Eduaction Journal. Vol. 35. No. 3. 2007.

Segura, Denise A. “Chicanas and Triple Oppression in the Labor Force.” Chicana Voices: Intersections of Class, Race, and Gender. Albuquerque: University of New Mexico Press. 1990.

Segura, Denise A. and Jennifer L. Pierce. “Chicano/a Family Structure and Gender Personality: Chodorow, Familism, and Psychoanalytic Sociology Revisited.” Signs. Autumn 1993. Chicago: University of Chicago Press. 1993.

Silverstein, Merril and Xuan Chen. “The Impact of Acculturation in Mexican American Families on the Quality of Adult Grandchild-Grandparent Relationships.” Journal of Marriage and Family. Vol. 61, No. 1. 1999.

Simmons, Judy. “Gender Roles in Children’s Fiction”. The Cambridge Companion to Children’s literature. Grenby, M.O. and Andrea Immel, Eds. Cambridge: Cambridge University Press. 2010.

Sonneborn, Ruth A. Friday Night is Papa Night. New York: The Viking Press. 1970.

Sonneborn, Ruth A. Seven in a Bed. New York: The Viking Press. 1968.

Soto, Gary. Big Bushy Mustache. New York: Alfred A. Knopf. 1998.

Soto, Gary. If the Shoe Fits. New York: G. P. Putnam’s Sons. 2002.

Soto, Gary. My Little Car. New York: G. P. Putnam’s Sons. 2006.

Soto, Gary. Snapshots from the Wedding. New York: G. P. Putnam’s Sons. 1997.

Soto, Gary. Too Many Tamales. New York: G. P. Putnam’s Sons. 1993.

Stanek, Muriel. I Speak English for my Mom. Niles: Albert Whitman & Company. 1989.

Staples, Robert. “The Mexican-American Family: Its Modification Over Time and Space.” Phylon. Vol. 32. No. 2. Atlanta: Clark Atlanta University. 1971.

Staton, Ross D. “A Comparison of Mexican and Mexican-American Families.” The Family Coordinator. Vol 21. No. 3. Minneapolis, MN: National Council on Family Relations. 1972.

Storm, Dan. Picture Tales from Mexico. Third ed. Houston: TX. 1995.

Tafolla, Carmen. What Can You Do with a Rebozo?. Berkeley, California: Tricycle Press. 2008.

Taylor, Charles. Multiculturalism: Examining the Policy of Recognition. Ed. Amy Guttmann. Princeton: Princeton University Press. 1994.

Taylor, Florence W. What Is a Migrant? Minneapolis: Lerner Publications Company. 1971.

Telgen, Diane and Jim Kamp, eds. Notable Hispanic American Women. First Edition. Detroit: Gale Research Inc. 1993.

Thayer, Jane. Gus Was a Mexican Ghost. New York: William Morrow & Company. 1974.

Torres, Hector A. Conversations with Contemporary Chicana and Chicano Writers. Albuquerque: University of New Mexico Press. 2007.


Weber, David J. „Anglo-American Stereotypes of Mexicans.“ Major Problems in the History of the American West. Ed. Clyde E. Millner. Lexington, Massachusetts: D.C. Heath and Company. 1997.

Williams, Norma. The Mexican American Family: Tradition and Change. New York: General Hall, Inc. 1990.
Internet Sources

Flores Niemann, Yolanda. “Stereotypes about Chicanas and Chicanos.” The Counseling Psychologist, Vol. 29, No. 1, 55-90. 2001. 11 Dec. 2010. http://tcp.sagepub.com/cgi/content/abstract/29/1/55

Ramirez, Roberto R. We the People: Hispanic in the United States. Census 2000 Special Report December Issued. U.S. Census Bureau: Washington D.C. 2004. 15 Jan. 2011 <http://www.census.gov/prod/2004pubs/censr-18.pdf>

Valdivieso, Rafael. “Demographic Trends of the Mexican-American Population: Implications for Schools.” ERICdigest.org. 1990. 7 Feb. 2007 http://www.ericdigests.org/pre-9217/trends.htm


Secondary Literature

Aldama, Frederick Luis. Spilling the Beans in Chicanolandia: Conversations with Writers and Artists. Austin: University of Texas Press. 2006.

Augenbraum, Harold and Ilan Stavans, eds. Growing Up Latino: Memories and Stories. Boston: Houghton Mifflin Company. 1993.
Avalos, Hector. Strangers in Our Own Land: Religion in U.S. Latina/o Literature. Nashville: Abingdon Press. 2005.

Benokraitis, Nijole V. Contemporary Ethnic Families in the United States: Characteristics, Variations, and Dynamics. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall. 2002.

Brown, Monica. Butterflies on Carmen Street. Houston: Piñata Books. 2007.

Bruce-Novoa, Juan D. Chicano Authors: Inquiry by Interview. Austin: University of Texas Press. 1980.

Casares, Oscar. Brownsville. Boston: Little, Brown and Company. 2003.

Doherty, Amy ed. The Collected Stories of María Cristina Mena. Houston: Arte Público Press. 1997.

Flores, Ralph M. The Horse in the Kitchen: Stories of a Mexican-American Family. Albuquerque: University of New Mexico Press. 2004.

Gonzalez, Jovita. The Woman Who Lost Her Soul and Other Stories. Ed. Sergio Reyna. Houston: Arte Público Press. 2000.

González, Jovita. Life along the Border: A Landmark Tejana Tesis. Maria Eugenia Cotera, ed. College Station: Texas A&M University Press. 2006.

Garcia Kraul, Edward and Judith Beatty, eds. The Weeping Woman: Encounters with La Llorona. Santa Fe: The Word Press. 1988.

Hoobler, Dorothy and Thomas Hoobler. The Mexican American Family Album. New York: Oxford University Press. 1994.

Jaramillo, Cleaofas. Romance of a Little Village Girl. Albuquerque: The University of New Mexico Press. 2000.

Kaup, Monika. Rewriting North American Borders in Chicano and Chicana Narrative. New York: Peter Lang. 2001.

Kynčlová, Tereza. Mestiza Consciousness and Literary Techniques in Gloria Anzaldúa’s Borderlands/La Frontera – The New Mestiza. Diplomová práce FF UK Praha: Ústav anglistiky a amerikanistiky. 2005.

Latins Anonymous. Plays. Houston, TX: Arte Público Press. 1996.

Limón, José E. Mexican Ballads, Chicano Poems: History and Influence in Mexican-American Social Poetry. Berkeley: University of California Press. 1992.

Loudínová, Marie. Being a Chicana: Chicanas: A Cultural Introduction. History. Major Issues. Literary Production. Visual Art. Diplomová práce FF UK Praha: Ústav anglistiky a amerikanistiky. 2002.

Ludwig, Ed and James Santibañez, eds. The Chicanos: Mexican American Voices. Baltimore: Penguin Books Inc. 1971.

Martínez, Nina Marie. Caramba! A Tale Told in Turns of the Cards. New York: Alfred A. Knopf. 2004.

Mora, Pat. A Birthday Basket for Tía. New York: Macmillan Publishing Company. 1992.

Okin, Susan Moller, ed. Is Multiculturalism Bad for Women? Princeton: Princeton University Press. 1999.

Olivares, Julian, ed. The Harvest: Short Stories by Tomas Rivera. Houston: Arte Público Press. 1989.
Paredes, Américo. George Washington Gómez. Houston: Arte Público Press. 1990.
Quintaña, Alvina E. Home Girls: Chicana Literary Voices. Philadelphia: Temple University Press. 1996.

Rechy, John. The Miraculous Day of Amalia Gómez. New York: Little, Brown and Company. 1991.

Ritchie, Michael James and David L. Carrillo. The Armadillo and Twelve Others. Austin: Eakin Press. 1982.

Rodriguez, Clara. Changing Race: Latinos, the Census, and the History of Ethnicity in the United States. New York: NYU Press. 2000.

Ryan, Bryan, ed. Hispanic Writers: A Selection of Sketches from Contemporary Authors. Detroit: Gale Research Inc. 1991.

West, John O. Mexican-American Folklore. Little Rock: August House. 1988.

Wright, Lee Alfred. Identity, Family, and Folklore in African American Literature. New York: Garland Publishing, Inc. 1995.

Villarino, Jose and Arturo Ramirez. Chicano Border Culture and Folklore. San Diego: Marin Publications, Inc. 1992.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html