Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Přeurčené soustavy intervalových lineárních rovnic
Thesis title in Czech: Přeurčené soustavy intervalových lineárních rovnic
Thesis title in English: Overdetermined systems of interval linear equations
Key words: přeurčené systémy, intervalové lineární rovnice, intervalová analýza
English key words: overdetermined systems, interval linear equations, interval analysis
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Supervisor: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 02.02.2011
Date of assignment: 02.02.2011
Date and time of defence: 05.09.2011 09:30
Date of electronic submission:31.07.2011
Date of submission of printed version:01.08.2011
Date of proceeded defence: 05.09.2011
Reviewers: doc. Ing. Stefan Ratschan, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce je zaměřená na přeurčené soustavy intervalových lineárních rovnic. Cílem je prostudovat, porovnat a případně vylepšit různé metody na ohraničení množiny řešení. Pro případy, kdy žádné řešení neexistuje, je možnost navrhnout efektivní postačující podmínky.
References
M. Fiedler, J. Nedoma, J. Ramik, J. Rohn and K. Zimmermann, Linear Optimization Problems with Inexact Data. Springer, 2006.

J. Rohn, Enclosing Solutions of Overdetermined Systems of Linear Interval Equations, Reliable Computing 2(2), 1996, 167-171.

E. Hansen and G.W. Walster, Solving Overdetermined Systems of Interval Linear Equations, Reliable Computing 12(3), 2006, 239-243.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html