Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Faktory ovlivňující měření mechanických vlastností biologických materiálů
Thesis title in Czech: Faktory ovlivňující měření mechanických vlastností biologických materiálů
Thesis title in English: The factors influencing the measurement of mechanical properties
of biological materials
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biophysics and Physical Chemistry (16-16110)
Supervisor: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 02.02.2011
Date of assignment: 02.02.2011
Date and time of defence: 07.06.2012 00:00
Date of electronic submission:13.05.2012
Date of proceeded defence: 07.06.2012
Reviewers: prof. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc.
 
 
 
Guidelines
Tato bakalářská práce je prací rešeršní. Jejím cílem je zmapovat problematiku vlivu působení vnějších faktorů a parametrů vlastního vzorku na měření mechanických vlastností biologických materiálů, jako jsou např. kosti, cévní stěny, šlachy, chrupavky apod. Při měření mechanických vlastností tkání dostáváme široké spektrum výsledků, přičemž obdržené hodnoty závisí na mnoha faktorech. Tyto faktory jsou dány jednak podmínkami vlastního expertimentu a také fyzilogickým stavem sledovaného vzorku. V této práci by se měla studentka zaměřit na zmapování vlivu obou skupin faktorů s využitím knižních, časopiseckých i internetových zdrojů a zpracovat přehled celé problematiky. Od studentky se předpokládá samostatná práce s knižními a internetovými informačními zdroji.
References
Valenta J a kol.: Biomechanika, Academia Praha, 1985
Ďoubal S., Klemera P., Semecký V., Lamka J., Kuchařová M.: Non-linear mechanical behavior of visco-elastic biological structures-measurements and models, Acta medica 47 (2), 2004, str. 297-300.
Kuchařová M., Ďoubal S., Klemera P., Rejchrt P., Navrátil M.: Viscoelasticity of biologial materials - measurement and practical impact on biomedicine. Physiol. Res. 56 (Suppl. 1), 2007, str. 33-37.
Sasaki N., Enyo A.: Viscoelastic properties of bone as a function of water content. J.Biomechnics, Vol.28, No.7, 1995, str.809-815.
Ito, M., Nishida A., Koga A., Ikeda S.,Shiraishi A., Uetani M., Hayashi K., Nakamura T.:
Contribution of trabecular and cortical components to the mechanical properties of bone and their regulating parameters. Bone 31 (3), 2002, str. 351-358.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html