Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Rodina a žena v kyrgyzské společnosti
Thesis title in Czech: Rodina a žena v kyrgyzské společnosti
Thesis title in English: The Family and Women in Kyrgyz Society
Key words: kyrgyzská rodina; tradice a svatební obřady v Kyrgyzstánu; kompenzace za nevěstu (kalym); únosy nevěst (ala kačuu); postavení ženy ve Střední Asii; kult plodnosti; příbuzenská adopce dětí v rodině
English key words: Kyrgyz family; traditions and wedding ceremony in Kyrgyzstan; bride compensation (kalym); bride kidnapping (ala kachuu); women’s status in Central Asia; fertility cult; child adoptions by kin.
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Institute of Ethnology (21-UETN)
Supervisor: doc. Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.01.2011
Date of assignment: 26.01.2011
Administrator approval: zatím neschvalováno
Date and time of defence: 01.07.2016 11:00
Date of electronic submission:31.03.2016
Date of proceeded defence: 01.07.2016
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Ing. Petr Kokaisl, Ph.D.
  doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html