Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Kubě v letech 1958 - 1965
Thesis title in Czech: Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Kubě v letech 1958 - 1965
Thesis title in English: U. S. Foreign Policy Towards Cuba 1958-1965
Key words: Kuba, studená válka, kubánsko-americké vztahy, Spojené státy, Sovětský svaz, mezinárodní vztahy, karibská krize, invaze v Zátoce sviní, jaderné zbraně, John F. Kennedy, československo-kubánské vztahy, zahraniční politika, kubánská revoluce, rovnováha sil, ideologie, diktatury, reformní komunisté, socialismus
English key words: Cuba, Cold war, U.S.-Cuban relations, the United States of America, the Soviet Union, international relations, foreign policy, Bay of Pigs, nuclear weapons, the Cuban Missile Crisis, the Cuban Revolution, John F. Kennedy, Czechoslovak-Cuban relations, balance of power, ideology, dictatorships, reform communism, socialism
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Institute of General History (21-USD)
Supervisor: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 24.01.2011
Date of assignment: 24.01.2011
Administrator approval: zatím neschvalováno
Date and time of defence: 16.09.2015 16:00
Date of electronic submission:31.03.2015
Date of proceeded defence: 16.09.2015
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
  prof. Ivo Barteček, CSc.
 
 
Advisors: prof. PhDr. František Stellner, Ph.D.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html