Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Vývoj amerického fotbalu v České republice
Thesis title in Czech: Vývoj amerického fotbalu v České republice
Thesis title in English: Development of American Football in Czech Republic
Key words: Americký fotbal, vývoj, vznik, historie, Česká republika
English key words: Amarican football, development, origin, history, Czech Republic
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Management (51-400110)
Supervisor: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 24.01.2011
Date of assignment: 24.01.2011
Date and time of defence: 01.09.2011 08:50
Venue of defence: FTVS UK
Date of electronic submission:26.08.2011
Date of submission of printed version:26.08.2011
Date of proceeded defence: 01.09.2011
Reviewers: Mgr. Jan Procházka, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. listopad 2010 - leden 2011 : studium literatury
2. leden 2011 - únor 2011 : sběr a třídění materiálů
3. březen: sepsání práce
4. Duben : Odevzdání práce
References
BERNSTEIN, M.F. Football: the Ivy League origins of an American obsession. University of Pennsylvania Press, 2001. 336 s. ISBN 0-8122-3627-0.

CAMP, W. American Football. Edition reprint : Badgley Publishing Company, 2009. 330 s. ISBN 1-4495-2832-5.

FILKA, J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno : Knihař, 2002. 224 s. ISBN 80-86292-05-3.

FLEDER, R. a kolektiv. The Football Book. New York : Sports Illustrated Books, 2005. 284 s. ISBN 1-932994-74-2.

LIŠKA, V. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. Praha : Professional Publishing, 2008. ISBN 978-80-86946-64-1.

TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry II: základní pravidla, organizace, historie. Grada Publishing a.s., 2005. 172 s. ISBN 80-247-1330-6.

WATTERSON, J.S. College Football: History, Spectacle, Controversy. JHU Press, 2002. 528 s. ISBN 0-8018-7114-X.
Preliminary scope of work
Tato práce je zaměřena na vývoj amerického fotbalu v České republice. Mapuje dvacetiletou historii od založení prvního českého klubu, Prague Lions, až do roku 2011. Cílem je seznámit laika s hrou americký fotbal, s její stručnou historií v USA a s vývojem ve světě se zaměřením na Evropu. Vývoj v České republice je sledován podle vzniku jednotlivých klubů a je porovnáván se sousedními zeměmi.
Preliminary scope of work in English
This work is focused on the development of football in the Czech Republic. Maps twenty years of history since the founding of the first Czech club, Prague Lions until 2011. The aim is to introduce the layman the game American football, with its brief history in the U.S. and developments in the world with a focus on Europe. Development in the Czech Republic is followed by formation of clubs and it is compared with neighboring countries.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html