Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Pracovní poradenství pro klienty nízkoprahových služeb
Thesis title in Czech: Pracovní poradenství pro klienty nízkoprahových služeb
Thesis title in English: Low treshold working consulting
Key words: pracovní (re)integrace, nestabilizovaný uživatel drog, zahraniční zkušenosti, případové studie
English key words: working (re)integration, unstabilized drug user, experiences from abroad, case studies
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Psychiatry First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00610)
Supervisor: PaedDr. Martina Richterová-Těmínová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 12.01.2011
Date of assignment: 12.01.2011
Date and time of defence: 26.06.2013 00:00
Venue of defence: U Nemocnice 4, Praha 2
Date of electronic submission:02.05.2013
Date of proceeded defence: 26.06.2013
Course: Defence of bachelor´s thesis (B02036)
Opponents: Mgr. Olga Šebestová Janoušková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce se zabývá málo prozkoumaným tématem pracovní (re)integrace nestabilizovaných uživatelů drog a jejím cílem je komparace dvou pracovních agentur. Případové studie pražské PSA SANANIM a vídeňské WBB porovnává z hlediska poskytovaných služeb, využívaných metod práce a dalších kontextů ovlivňujících jejich fungování. Zohledňuje též rozdílné podmínky, v nichž obě zařízení působí, konkrétně: opatření aktivní politiky zaměstnanosti a nastavení priorit protidrogové politiky ČR a Rakouska. Výzkumná data vychází z českojazyčných a německojazyčných odborných textů, statistických bulletinů, poznámek ze zahraniční stáže, z anamnéz a dekurzů klientů PSA. Výsledné poznatky poslouží ke zlepšení metodiky pracovního poradenství nestabilizovaným klientům v našich podmínkách a zároveň detekuje faktory, které nás prozatím limitují.
Preliminary scope of work in English
The paper deals with less researched topic of job related (re)integration of unstabilized drug users. It is a comparative study of two emplyoment agencies – the Prague based PSA SANANIM and Wiena based WBB. Case studies derived from these agencies are compared through the scope of provided social services, methodology of work and other factors that are part of the functioning process of the agencies. The study takes into account different conditions in which the above mentioned agencies operate, specificaly: active policy of employment and setting the national drug policy priorities of the Czech Republic and Austria. Research data are based on research papers and specialized texts in Czech and German languages, statistical bulletins, lessons learned during internship conducted abroad, case histories and dekurses of clients PSA. Conclusions serve to improve methodology of emplyoment consultancy for unstabilized clients. It also detects factors that are so far limiting
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html