Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Rozdílné konceptualizace ‚zvířat‘ a ‚vlastnictví‘ mezi Prvními národy Kanady a Kanadskou vládou: případ smluvních vyrovnání mezi Denéji/Metisy a Kanadskou vládou
Thesis title in Czech: Rozdílné konceptualizace ‚zvířat‘ a ‚vlastnictví‘ mezi Prvními národy Kanady a Kanadskou vládou: případ smluvních vyrovnání mezi Denéji/Metisy a Kanadskou vládou
Thesis title in English: Different Conceptualizations of ‘Animals’ and ‘Property’ between First Canadian Nations and the Government of Canada: A Case Study of Agreements and Land Claims between the Dene/Métis and the Canadian Government
Key words: Kanadská vláda, První národy Kanady, diskurzivní boj, vlastnictví, 'divoká' zvířata, smluvní vyrovnání
English key words: The Canadian Government, First Nations of Canada, Discursive Struggle, Property, Wildlife, Agreements and Land Claims
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme SHV - Social Sciences Module (24-SM)
Supervisor: Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.01.2011
Date of assignment: 10.01.2011
Date of electronic submission:28.06.2013
Date of proceeded defence: 11.09.2013
Course: Thesis Defence (YAK47005)
Reviewers: Mgr. Marco Stella, Ph.D.
 
 
 
References
Asch, M. (1989) Wildlife: Defining the Animal the Dene Hunt and the Settlement of Aboriginal Rights Claims. In: Canadian Public Policy / Analyse de Politiques, Vol. 15, No.2, pp. 205-219
Cruikshank, Julie. 2004. “Uses and Abuses of Traditional Knowledge” in Anderson, David and Mark Nuttall (eds) Cultivating Arctic Landscapes: Knowing and Managing Animals in the circumpolar north New York: Berghahn Books.
Ingold, Tim. 2000. “ The Perception of the Environment“ London: Routledge
Ingold, T. 1987. ‘Hunting, Sacrifice and the Domestication of Animal’ in The appropriation of nature. Iowa City: University of Iowa Press,
Nadasdy, P. (2002) ‘Property’ and Aboriginal Land Claims in the Canadian Subarctic: Some Theoretical Considerations. In: American Anthrpologist, Vol. 104, No. 1
Nadasdy, P. (2007) The Gift in the Animal: The Ontology of Hunting and Human-Animal Society. In: American Ethnologist, Vol. 34, No. 1, [str.25-43]
Spivak, CH. G. & Rooney, E (1993) In a Word: Interview. In: Outside in the Teaching Machine. New York: Routledge
Usher, P. (2004) Caribou Crisis or administrative Crisis? Wildlife and Aboriginal Policies on the Barren Grounds of Canada, 1947-60. In David Anderson and Mark Nuttal (eds.) Cultivating Arctic Landscapes. Oxford: Berghahn Books.
Usher, P. (1984) Property Rights, the Basis of Wildlife Management. In: Proceedings of National and Regional Interests in the North Canada Arctic Resources Committee.
Preliminary scope of work
Bakalářská práce se zabývá rozdíly v konceptualizacích ‚zvířat‘, ‚vlastnictví‘ a ‚národních zájmů‘ mezi Prvními národy Kanady a Kanadskou vládou. Tyto dvě rozdílné konceptualizace zmíněných pojmů jsou odvozeny ze dvou rozdílných diskursů. První diskurs se váže k Prvním národům Kanady a jejich specifického vnímání zvířat a půdy, na které jsou tato zvířata lovena. Druhý diskurs, adoptovaný Kanadskou vládou, má své kořeny v Evropském koloniálním diskursu. Zároveň tento diskurs zůstává dominantní ve většinové kanadské společnosti. Aby První národy byly schopny prosadit své zájmy a cíle, jsou nuceni adoptovat dominantní rétoriku většinové společnosti, která jim byla původně cizí. Dochází tak ke katachresi pojmů, jako je například ‚vlastnictví‘ nebo ‚národ‘. Tyto pojmy, nejdříve působící v diskurzivním boji ve prospěch dominantní skupiny, jsou vytaženy z původního koloniálního kontextu a následně použity těmi, kteří byli kolonizováni. Jak strategický esencialismus funguje v praxi, je demonstrováno na příkladech smluv mezi Denéji a Métisi, Prvními národy Kanady, a Kanadskou vládou
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html