Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Vize společenského řádu v myšlení Ogjú Soraie
Thesis title in Czech: Vize společenského řádu v myšlení Ogjú Soraie
Thesis title in English: Vision of social order in Ogyu Sorai´s thought
Key words: tokugawský neokonfucianismus, Ogjú Sorai, japonská filozofie, tokugawská ideologie
English key words: japanese neoconfucianism, Ogyu Sorai, japanese philosophy, tokugawa ideology
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sinology (21-KSI)
Supervisor: Mgr. David Labus, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.01.2011
Date of assignment: 07.01.2011
Administrator approval: zatím neschvalováno
Date and time of defence: 21.06.2011 00:00
Date of electronic submission:07.06.2011
Date of proceeded defence: 21.06.2011
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
 
 
 
Guidelines
- popis konfucianismu jakožto myšlenkového systému z hlediska formování společenských hodnot a ze státotvorného hlediska
- krátké shrnutí procesu převzetí konfucianismu v době Tokugawa a jeho japanizace
- konfucianismus jako východisko pro budování národní ideologie
- analýza Soraiovy školy: nové politické akcenty, vztah jedince a společnosti, chápání pojmu „Cesta“, jazykový přístup, přínos Soraie pro udržení řádu v tokugawské společnosti
- vliv Soraiovy školy na myšlení 2. poloviny doby Tokugawa, zhodnocení Ogjú Soraie jako myslitele v širším historickém kontextu
References
Tsuji Tatsuya, Asao Naohiro: Jugaku, Kokugaku, Yogaku, Chuokoronsha, Tokyo 1993
Bito Masahide: Ogyu Sorai, Chuokoronsha, Tokyo 1995
Yamashita, Samuel Hideo: Master Sorai´s responsals, University of Hawaii Press, Honolulu 1994
Nosco, Peter: Confucianism and Tokugawa Culture: Essays, Princeton University Press, Princeton 1989
Maruyama Masao: Studies in the Intellectual History of Tokugawa Japan, University of Tokyo Press, Tokyo 1989
Rubinger, Richard: Private Academies of Tokugawa Japan, Princeton University Press, Princeton 1982
Sawada, Janine Anderson: Confucian Values and Popular Zen: Sekimon shingaku in 18th–century Japan, University of Hawaii Press, Honolulu 1992
Bellah, Robert Neely: Tokugawa Religion: the Values od Pre-industrial Japan, Beacon Press, Boston 1970
Nosco, Peter: Remembering Paradise: Nativism and Nostalgia in 18th-century Japan, Council on East Asian Studies, Harvard University, London 1990
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html