Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
Thesis title in Czech: Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
Thesis title in English: Conditional release from the prison term
Key words: podmíněné propuštění zkušební doba osvědčení se ve zkušební době
English key words: conditional release probationary period to succeed during the probationary period
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Criminal Law (22-KTP)
Supervisor: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.01.2011
Date of assignment: 04.01.2011
Date and time of defence: 01.03.2016 11:30
Venue of defence: PF UK m. 342
Date of electronic submission:17.06.2015
Date of submission of printed version:22.06.2015
Date of proceeded defence: 01.03.2016
Reviewers: doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce nabízí koncentrované shrnutí tuzemského materiálního (hmotného) a procesního nastavení institutu podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, stručným historickým a zahraničním exkursem se pak pokouší přiblížit, jak a z čeho tento institut vznikl a umožnit jeho mezinárodní srovnání v alespoň nejzákladnějších aspektech; závěr práce přináší stručný nástin možných řešení či změn dotčené hmotné a procesní legislativy do budoucna.
Preliminary scope of work in English
The thesis brings concentrated summary of domestic material (substantive) and procedural setting of conditional release from imprisonment, a brief historical and foreign excursions then outline, how and why the institute was founded, as well as to allow the international comparison, at least at his elementary aspects; finally, the thesis shows possible solutions or future changes in substantive and procedural laws related.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html