Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Die Tätigkeit der Verbände der deutschen Minderheit in der Tschechischen Republik, am Beispiel des Begegnungszentrums Reichenberg und Kulturverbands Maffersdorf in den Jahren 1989 - 1999
Thesis title in thesis language (German): Die Tätigkeit der Verbände der deutschen Minderheit in der Tschechischen Republik,
am Beispiel des Begegnungszentrums Reichenberg und Kulturverbands Maffersdorf in
den Jahren 1989 - 1999
Thesis title in Czech: Činnost spolků německé menšiny v České republice,
na příkladě spolku Begegnungszentrum Reichenberg a Kulturverbands Maffersdorf v
letech 1989 - 1999
Thesis title in English: Activities of the group of German minority in the Czech Republic,
presented on the example off cultural centres in Reichenberg and Maffersdorf in
the years 1989 - 1999
Key words: německá menšina, Kulturverband Maffersdorf, Begegnungszentrum Reichenberg, právní postavení německé menšiny v ČR od roku 1945, činnost spolků německé menšiny
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: němčina
Department: Department of German and Austrian Studies (23-KNRS)
Supervisor: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 22.12.2010
Date of assignment: 22.12.2010
Date and time of defence: 06.02.2012 11:45
Date of electronic submission:03.01.2012
Date of proceeded defence: 06.02.2012
Reviewers: PhDr. Soňa Mikulová, Ph.D.
 
 
 
References
Zdeněk BENEŠ et al., Hrsg., Rozumět dějinám:Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848-1948 (Praha: Gallery, 2002).

Jan Kuklík. et al., Hrsg., Vývoj československého práva 1945-1989 (Praha: Linde, 2009).

Milan Sládek, Němci v Čechách (Praha: Pragma, 2002).

Tomáš Staněk, Německá menšina v českých zemích 1948-1989 (Praha: ISE, 1993).

René Petráš, „Menšinová otázka v českých zemích v letech 1938-48“, in Menšiny a právo v České republice, hrsg. v. René Petráš et al., (Praha: Auditorium, 2009).

Jindřich Dejmek, Jan Kuklík und Jan Němeček, Kauza tzv. Benešovy dekrety. Historické kořeny a souvislosti (Praha: Historický ústav AV ČR, 1999).
Preliminary scope of work
Zmapování činnosti spolků německé menšiny v ČR, zejména porovnání činnosti spolků německé menšiny v Libereckém kraji- Verband der Deutschen – Region Reichenberg a Kulturverband Reichenberg v letech 1989 – 1999, ohlas jejich činnosti v českém a německém tisku, statistické zmapování tématických článků v daném desetiletí
Preliminary scope of work in English
Activities of the group of German minority in the Czech Republic will be presented on the example of cultural centers in Reichenberg and Maffersdorf in 1989-1999. This bachelor thesis deals both with the situation of German minority after WWII living in Czechoslovakia and later in the Czech Republic
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html