Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Pokrývací množiny ve steganografii
Thesis title in Czech: Pokrývací množiny ve steganografii
Thesis title in English: Covering sets in steganography
Key words: steganografie, pokrývací množiny, SDCS, duhové grafy
English key words: steganography, covering sets, SDCS, rainbow graphs
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Algebra (32-KA)
Supervisor: doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 22.12.2010
Date of assignment: 22.12.2010
Date and time of defence: 17.05.2013 00:00
Date of electronic submission:26.03.2013
Date of submission of printed version:12.04.2013
Date of proceeded defence: 17.05.2013
Reviewers: RNDr. Michal Hojsík, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomand se seznámí s posledními výsledky v oblasti krycích funkcí ve steganografii, zejména s metodou součtové a rozdílové pokrývací množiny (SDCS). V práci popíše vývoj v této oblasti od nejjednodušších metod po nejpokročilejší, včetně metody barvení mříží. Kriticky zhodnotí výhody a nevýhody jednotlivých metod a pokusí se současné výsledky dále zlepšit.
References
Fridrich, Jessica; Lisoněk, Petr: Grid colorings in steganography. IEEE Trans. Inform. Theory 53 (2007), no. 4, 1547--1549.
Xiaolong Li, Tieyong Zeng, Bin Yang: Improvement of the embedding efficiency of LSB matching by sum and difference covering set. ICME 2008: 209-212.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html