Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Rozkol v sociálnědemokratickém hnutí v Rakousko-Uhersku v 80. letech 19. století
Thesis title in Czech: Rozkol v sociálnědemokratickém hnutí v Rakousko-Uhersku v 80. letech 19. století
Thesis title in English: Division in the social-democratic movement in Austria-Hungary in the 80s in the 19th century
Key words: sociální demokracie, dělnické hnutí, druhý rozkol, umírnění, radikálové
English key words: social democracy, workers movement, second division, moderates, radicals
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Political Science (21-UPOL)
Supervisor: prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 17.12.2010
Date of assignment: 17.12.2010
Date and time of defence: 20.06.2012 00:00
Date of electronic submission:21.05.2012
Date of proceeded defence: 20.06.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Martin Polášek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Ve své práci se autor zaměří na krystalizaci programu středoevropského sociálně demokratického proudu v 80. letech 19. století, tedy v období mezi sklonkem hospodářské krize 70. let a ustálením programu rakouské sociální demokracie na sjezdu v Hainfeldu. Analýza se soustředí na srovnání programových záměrů vlivných představitelů německé, rakouské a českoslovanské sociální demokracie v tomto období a pokusí se definovat jak shody při hledání východiska mezi radikální a umírněnou strategií, tak specifické prvky směřující k programové autonomizaci rakouského a českoslovanského proudu. Práce bude vycházet jak ze sekundární literatury k tématu, tak z edic příslušných programových dokumentů.
References
Berchtold, K.: Österreichische Parteiprogramme 1868-1966. R. Oldenbourg, München, 1967
Brügel, L.: Geschichte der österreichischen Sozialdemokratie. Dritter Band, Parteihader. Propaganda der Tat. Einigung (1878 bis 1889). Vídeň: Verlag der Wiener Volksbuchhandlung, 1922.
Jordán, F.: Problémy rozkolu dělnického hnutí v českých zemích na umírněné a radikály (1879-1889). Praha: SPN, 1965.
Marek, J.: Šedesát let programové výstavby Sociálně demokratické strany dělnické. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, 1927.
Prokš, P.: Politické programy československé sociálně demokratické strany dělnické 1878-1948. Praha: Historický ústav, 1999.
Soukup, F.: Revoluce práce. Dějinný vývoj socialismus a Československé sociálně demokratické strany dělnické. Díl I. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, 1938.
Staudacher, A.: Sozialrevolutionäre und Anarchisten: die andere Arbeiterbewegung vor Hainfeld: die radikale Arbeiter-Partei Österreichs (1880-1884). Vídeň: Verlag für Gesellschaftskritik, 1988.
Steiner, H.: Dělnické hnutí v Rakousku 1867-1889. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1964.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html