Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Kosmické inspirace v umění, architektuře a designu 60. let
Thesis title in Czech: Kosmické inspirace v umění, architektuře a designu 60. let
Thesis title in English: Art, architecture and design in the space age
Key words: Umění, Architektura, Design, Vesmír, Sci-fi
English key words: Art, Architecture, Design, Space, Sci-fi
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Art History (21-UDU)
Supervisor: prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.12.2010
Date of assignment: 14.12.2010
Administrator's approval: not processed yet
Date and time of defence: 03.02.2011 00:00
Date of electronic submission:14.01.2011
Date of proceeded defence: 03.02.2011
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: prof. Mgr. Lada Hubatová - Vacková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Světová výstava Expo 58 v?Bruselu přinesla výrazný impulz československému umění, ale zároveň představila i technické novinky stojící na počátku dobývání vesmíru. Přibližně od konce 50. let, právě v?souvislosti se Světovou výstavou, se i v?Československu začala projevovat kosmická estetika, která zasáhla architekturu a volnou i užitou tvorbu, ?vysoké" umění i ?nízkou" kulturu. Z?důvodu rychlého rozšíření této estetiky do všech médií se práce pokusí popsat jejich průřez v podobě tematických kapitol a teoretický rámec stojící za módou kosmických motivů a forem. Zde hraje klíčovou úlohu v?československu vlivná kniha Michela Ragona Kde budeme žít zítra, ke které připojil Dalibor Veselý kritický doslov, kde tvrdí, že futuristické koncepce odporují přirozenému životu. Navázal tak na pojem ?Lebenswelt? Edmunda Husserla, který k?nám uvedl jeho přímý žák Jan Patočka ve svém pojetí ?přirozeného světa" a rozvíjel ho například Jindřich Chalupecký. Polarita ?světa, ve kterém žijeme? a světa, ?kde budeme žít zítra? vytváří základní rámec kosmických inspirací v?umění, architektuře, designu a v?širším slova smyslu i představ o uspořádání světa a společnosti.
References
David Crowley - Jane Pavitt (ed.), Cold War Modern, London 2008.
Vít Havránek (ed.), Akce - slovo - pohyb - prostor, Praha 1999.
Adolf Hoffmeister, Labyrint, Praha 1962.
Jiří Hrůza, Budoucnost měst, Praha 1962.
Jiří Hrůza, Města utopistů, Praha 1967.
Edmund Husserl, Krize evropských věd a tranccendentální fenomenologie, Praha 1996.
Daniela Kramerová - Vanda Skálová (ed.), Bruselský sen, Praha 2008.
Milena Lamarová, Design a plastické hmoty, Praha 1972.
Jan Patočka, Přirozený svět jako filozofický problém, Praha 1936.
Michel Ragon, Kde budeme žít zítra, Praha 1967.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html