Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
List of assignments
   Login via CAS
  
                  
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderTitle sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Type of assignment Specialization sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail Magnetic dynamics in spintronic nanostructures 2017/2018 project     03.10.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Optical spectra and stochastic modelling of molecular processes 2018/2019 Bachelor's thesis     30.09.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail "Pappova úloha a Descartova geometrie" KMLFM, ved.: Doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc. 1997/1998 diploma thesis MAT     11.11.1997 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Reflection spectral models of black holes in active galaxies 2018/2019 Bachelor's thesis     28.02.2019 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Supersymetrie a jeji invarianty 2018/2019 diploma thesis     22.10.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Charge transport in semiconductor radiation detectors 2018/2019 diploma thesis     26.09.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Supersymmetry and its invariants 2018/2019 Bachelor's thesis     22.10.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Simulation of turbulence in a plane channel 2018/2019 project     26.04.2019 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail výuka finanční a pojistné matematiky na středních a vyšších odborných školách-spoluúčast v systémech bonus-malus v pojištění motorových vozidel 2005/2006 2005/2006 rigorosum thesis     08.03.2006 Ne () MFF
detail Spectroscopy of lanthanide fluorescence probes 2018/2019 dissertation     01.03.2019 Ne Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (32-UOCHAV) MFF
detail Affine Lie algebras and their properties 2018/2019 diploma thesis     22.10.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Lipschitzovské funkce v analýze systémů parciálních diferenciálních rovnic 2006/2007 2006/2007 publication     14.08.2007 Ne () MFF
detail Supersymmetry and its invariants 2018/2019 Bachelor's thesis     22.10.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Geometrical and analytical aspects of conformal structure 2018/2019 Bachelor's thesis     22.10.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail The Lévy-Steinitz theorem on rearrangements of series 2018/2019 Bachelor's thesis     27.09.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Models of binary asteroids 2018/2019 diploma thesis     04.10.2018 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Plasma polymers with controlled structure 2018/2019 Bachelor's thesis     03.10.2018 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Aspects of symplectic spin geometry 2018/2019 Bachelor's thesis     22.10.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Connected sets of matrices 2018/2019 Bachelor's thesis     05.11.2018 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Harmonic analysis in finite characteristic 2018/2019 Bachelor's thesis     22.10.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail On traces 2018/2019 Bachelor's thesis     05.11.2018 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Simulation of selective pair photoluminescence in semiconductors 2018/2019 diploma thesis     26.09.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Simulation of selective pair photoluminescence in semiconductors 2018/2019 diploma thesis     26.09.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Geometrical and analytical aspects of automorphic forms 2018/2019 diploma thesis     22.10.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Studies saccharides by spectroscopic methods 2018/2019 dissertation     01.03.2019 Ne Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (32-UOCHAV) MFF
detail Harmonic analysis in finite characteristic 2018/2019 Bachelor's thesis     22.10.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Geometrical and analytical aspects of conformal structure 2018/2019 diploma thesis     22.10.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Geometrical and analytical aspects of conformal structure 2018/2019 diploma thesis     22.10.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Detekční systémy pro měření vyzařování vysokoteplotního plazmatu tokamaku COMPASS na bázi rychlých bolometrů a měkkých rentgenových detektorů 2009/2010 rigorosum thesis     23.03.2011 Ne () MFF
detail Symmetry groups in hypercomplex analysis 2018/2019 dissertation     27.09.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Inelastic effects in electronic transport through nanosystems 2018/2019 diploma thesis     25.09.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Ratchet effect in two-dimensional optical lattices 2018/2019 diploma thesis     25.09.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Výukafinanční a pojistné matematiky na středních a vyšších odborných školách-spoluúčast v systémech bonus-malus v pojištění motorových vozidel 2005/2006 2005/2006 rigorosum thesis     08.03.2006 Ne () MFF
detail To be adjusted 2018/2019 diploma thesis     05.11.2018 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Studium elektromagnetických událostí typu MLR z dat družice DEMETER 2013/2014 project     08.11.2013 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Characterization of TNTZO alloy prepared by powder metallurgy 2018/2019 project     11.04.2019 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Magnetooptical excitation spectroscopy of quantum well in realistic band structure 2018/2019 diploma thesis     26.09.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Galvanomagnetic properties of semiconductors with modulated conductivity 2018/2019 Bachelor's thesis     26.09.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Charge transport in semiconductor radiation detectors 2018/2019 diploma thesis     26.09.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Various approaches to decomposition of tensor products of representations of Lie algebras 2018/2019 diploma thesis     22.10.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Geometrical and analytical aspects of conformal structure 2018/2019 diploma thesis     22.10.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Canonical bases for solutions of differential equations invariant under sl(2) 2018/2019 Bachelor's thesis     02.10.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Aspects of symplectic spin geometry 2018/2019 Bachelor's thesis     22.10.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Simulation of selective pair photoluminescence in semiconductors 2018/2019 diploma thesis     26.09.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Harmonic analysis in finite characteristic 2018/2019 diploma thesis     22.10.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Geometrical and analytical aspects of automorphic forms 2018/2019 diploma thesis     22.10.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Předpodmíněné metody Krylovova typu v optimalizačních algoritmech 2005/2006 2005/2006 rigorosum thesis     08.06.2006 Ne () MFF
detail Chemical diffusion in semiconductors 2018/2019 Bachelor's thesis     26.09.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Topic according to agreement 2018/2019 dissertation     02.10.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Exotic heat sources in exoEarths 2019/2020 project     14.05.2019 Ne Katedra geofyziky (32-KG) MFF
Results 1-50 of 3985 1 2 3 4 5 ... 80 next
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html