Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
List of assignments
   Login via CAS
  
                  
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderTitle sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Type of assignment Specialization sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail "Pappova úloha a Descartova geometrie" KMLFM, ved.: Doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc. 1997/1998 diploma thesis MAT     11.11.1997 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Použití neuronových sítí v analýze obrazu 1998/1999 diploma thesis F11 prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc.   01.10.1998 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Dynamické datové struktury Mgr. Vladan Majerech, Dr. - KTI 1999/2000 diploma thesis I Mgr. Vladan Majerech, Dr.   11.10.1999 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Reprezentace Booleovských funkcí RNDr. Petr Savický - KTI 1999/2000 diploma thesis I RNDr. Petr Savický, CSc.   11.10.1999 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Unsteady flow with small Reynolds Number in time dependent 2000/2001 diploma thesis MVFT prof. Ing. František Maršík, DrSc.   16.10.2000 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Dynamické směrování pro QoS 2000/2001 diploma thesis I doc. Ing. Jan Janeček, CSc.   16.10.2000 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Analýza snímků pořízených elektronovým mikroskopem 2000/2001 Bachelor's thesis I doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D.   16.10.2000 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Algorithms of relational database logical design 2001/2002 2004/2005 Bachelor's thesis I RNDr. Antonín Říha, CSc.   01.10.2001 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Effects of Stress Factors on Yeast Membrane Transporter System 2002/2003 diploma thesis F4 doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.   01.10.2002 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Model strukturalizace fyzikálního systému 2002/2003 diploma thesis prof. RNDr. Jan Kratochvíl, DrSc.   01.10.2002 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Interval linear programming. 2002/2003 diploma thesis I doc. RNDr. Libuše Grygarová, DrSc.   01.10.2002 Ne Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Multiagentní systémy 2002/2003 diploma thesis I prof. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc.   01.10.2002 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail General Particle Systems 2002/2003 diploma thesis I RNDr. Josef Pelikán   25.11.2002 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Combinators and Domain Specific Languages 2003/2004 diploma thesis I RNDr. Jan Hric   01.10.2003 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Web-based Interface for MySQL Database 2003/2004 2004/2005 Bachelor's thesis I RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.   01.10.2003 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Detection of moving objects in animated films 2003/2004 diploma thesis I prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.   01.10.2003 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Animation Techniques based on Inverse Kinematics 2003/2004 diploma thesis I prof. Ing. Jiří Žára, CSc.   01.10.2003 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Routing in community networks 2004/2005 diploma thesis I RNDr. Libor Forst   06.10.2004 Ne Středisko informatické sítě a laboratoří (32-SISAL) MFF
detail Invariant operators on homogeneous space 2004/2005 diploma thesis Jarolím Bureš   01.10.2004 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Assimilation of data from the Meteosat-8 satellite into numerical weather forecast model Aladin 2004/2005 diploma thesis RNDr. Radmila Brožková, CSc.   15.11.2004 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Projektivní struktury a jejich nezávislost 2004/2005 diploma thesis IDMA prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.   06.10.2004 Ne Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Efektivní struktura analyzátoru XML jazyků 2004/2005 diploma thesis I doc. Ing. Jan Janeček, CSc.   06.10.2004 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail About a special globally solvable nonconvex optimization problem. 2004/2005 diploma thesis IDMO doc. RNDr. Libuše Grygarová, DrSc.   06.10.2004 Ne Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Direct optical emission of the gamma-ray bursts - analysis of the bolid network database 2004/2005 diploma thesis FA doc. RNDr. René Hudec, CSc.   16.02.2005 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail On solving an inexact optimization problem. 2004/2005 diploma thesis IDMA doc. RNDr. Libuše Grygarová, DrSc.   06.10.2004 Ne Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Sending and receiving SMS using PC 2004/2005 Bachelor's thesis IAI RNDr. Michal Žemlička, Ph.D.   06.10.2004 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Calculation of the structure factor of the GaMnAs alloy 2004/2005 Bachelor's thesis FOF prof. RNDr. Václav Holý, CSc.   01.10.2004 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail On an Iteration Method for Eigenvalue Problems 2004/2005 Bachelor's thesis FOF prof. Ing. Jiří Formánek, DrSc.   01.10.2004 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Modern experiments confirming validity of quantum mechanics 2005/2006 Bachelor's thesis FOF prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc.   01.10.2005 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Hyperbolic geometry, its description from point of view of differential geometry 2005/2006 Bachelor's thesis Jarolím Bureš   01.10.2005 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Positive matrices, stochastic dynamics 2005/2006 Bachelor's thesis doc. RNDr. Miloš Zahradník, CSc.   01.10.2005 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Electronic properties of Ce compounds studied by specific heat. 2005/2006 diploma thesis FKSM prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr.   01.10.2005 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Detection of Weak Light Fluxes by Photomultiplier (R928) and Avalanche Photodiode 2005/2006 Bachelor's thesis RNDr. Antonín Svoboda, CSc.   01.10.2005 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Dilatometric determination of the thermal strain in the metal matrix composites with the carbon fibres 2005/2006 Bachelor's thesis FOF Mgr. Alexandra Rudajevová, CSc.   01.10.2005 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Generalized metrics 2005/2006 Bachelor's thesis RNDr. Jaroslav Drahoš, CSc.   01.10.2005 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Analysis of meteorological data 2005/2006 Bachelor's thesis doc. RNDr. Miloš Zahradník, CSc.   01.10.2005 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Banach's indicatrix and the variation of function 2005/2006 Bachelor's thesis doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc.   01.10.2005 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Ljapunov functions for cellular automata 2005/2006 diploma thesis ITI prof. RNDr. Petr Kůrka, CSc.   06.10.2005 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Physical Fundaments of Function of Antioxidants 2005/2006 diploma thesis doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D.   01.10.2005 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Dynamical diffraction of x-rays on layered systems 2005/2006 diploma thesis FKSM prof. RNDr. Václav Holý, CSc.   01.10.2005 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Proč a jak řešit neřešitelné soustavy lineárních rovnic 2005/2006 Bachelor's thesis doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.   01.10.2005 Ne Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Tannin protein interaction 2005/2006 Bachelor's thesis RNDr. Miroslav Dienstbier   01.10.2005 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Distribution and catalogue of video files 2005/2006 Bachelor's thesis RNDr. Antonín Kosík   30.03.2006 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Photonics in Byophysics 2005/2006 diploma thesis RNDr. Antonín Svoboda, CSc.   01.10.2005 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Anomalous Ion Diffusion in Models of Turbulent Edge Tokamak Plasma 2005/2006 diploma thesis doc. Ing. Ladislav Krlín, DrSc.   01.10.2005 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Optical properties of semiconductors CdTe and CdZnTe 2005/2006 Bachelor's thesis FOF RNDr. Petr Horodyský, Ph.D.   01.10.2005 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Investigation of high temperature mechanical properties of iron aluminides - based intermetallic alloy. 2005/2006 Bachelor's thesis FKSM prof. RNDr. Petr Kratochvíl, DrSc.   01.10.2005 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Probabilistic Application of Kinematic Formula of Convex Geometry 2005/2006 Bachelor's thesis Mgr. Jiří Lhotský   01.10.2005 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Vliv konstruktivisticky pojaté projektově orientované výuky na rozvoj fyzikálního myšlení 2005/2006 diploma thesis F12 doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.   03.05.2005 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Rebuilding of the annealing equipment for annealing of semiconductors at gaseous and liquid medium. 2005/2006 project doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   01.10.2005 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
Results 1-50 of 3989 1 2 3 4 5 ... 80 next
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html