Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
List of assignments
   Login via CAS
  
                  
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderTitle sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Type of assignment Specialization sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail "Pappova úloha a Descartova geometrie" KMLFM, ved.: Doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc. 1997/1998 diploma thesis MAT     11.11.1997 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Použití neuronových sítí v analýze obrazu 1998/1999 diploma thesis F11 prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc.   01.10.1998 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Dynamické datové struktury Mgr. Vladan Majerech, Dr. - KTI 1999/2000 diploma thesis I Mgr. Vladan Majerech, Dr.   11.10.1999 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Reprezentace Booleovských funkcí RNDr. Petr Savický - KTI 1999/2000 diploma thesis I RNDr. Petr Savický, CSc.   11.10.1999 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Dynamické směrování pro QoS 2000/2001 diploma thesis I doc. Ing. Jan Janeček, CSc.   16.10.2000 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Analýza snímků pořízených elektronovým mikroskopem 2000/2001 Bachelor's thesis I doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D.   16.10.2000 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Unsteady flow with small Reynolds Number in time dependent 2000/2001 diploma thesis MVFT prof. Ing. František Maršík, DrSc.   16.10.2000 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Algorithms of relational database logical design 2001/2002 2004/2005 Bachelor's thesis I RNDr. Antonín Říha, CSc.   01.10.2001 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Multiagentní systémy 2002/2003 diploma thesis I prof. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc.   01.10.2002 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Model strukturalizace fyzikálního systému 2002/2003 diploma thesis prof. RNDr. Jan Kratochvíl, DrSc.   01.10.2002 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Interval linear programming. 2002/2003 diploma thesis I doc. RNDr. Libuše Grygarová, DrSc.   01.10.2002 Ne Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Effects of Stress Factors on Yeast Membrane Transporter System 2002/2003 diploma thesis F4 doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.   01.10.2002 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail General Particle Systems 2002/2003 diploma thesis I RNDr. Josef Pelikán   25.11.2002 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Combinators and Domain Specific Languages 2003/2004 diploma thesis I RNDr. Jan Hric   01.10.2003 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Web-based Interface for MySQL Database 2003/2004 2004/2005 Bachelor's thesis I RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.   01.10.2003 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Animation Techniques based on Inverse Kinematics 2003/2004 diploma thesis I prof. Ing. Jiří Žára, CSc.   01.10.2003 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Detection of moving objects in animated films 2003/2004 diploma thesis I prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.   01.10.2003 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail On an Iteration Method for Eigenvalue Problems 2004/2005 Bachelor's thesis FOF prof. Ing. Jiří Formánek, DrSc.   01.10.2004 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Invariant operators on homogeneous space 2004/2005 diploma thesis Jarolím Bureš   01.10.2004 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Calculation of the structure factor of the GaMnAs alloy 2004/2005 Bachelor's thesis FOF prof. RNDr. Václav Holý, CSc.   01.10.2004 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Routing in community networks 2004/2005 diploma thesis I RNDr. Libor Forst   06.10.2004 Ne Středisko informatické sítě a laboratoří (32-SISAL) MFF
detail Projektivní struktury a jejich nezávislost 2004/2005 diploma thesis IDMA prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.   06.10.2004 Ne Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail On solving an inexact optimization problem. 2004/2005 diploma thesis IDMA doc. RNDr. Libuše Grygarová, DrSc.   06.10.2004 Ne Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail About a special globally solvable nonconvex optimization problem. 2004/2005 diploma thesis IDMO doc. RNDr. Libuše Grygarová, DrSc.   06.10.2004 Ne Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Sending and receiving SMS using PC 2004/2005 Bachelor's thesis IAI RNDr. Michal Žemlička, Ph.D.   06.10.2004 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Efektivní struktura analyzátoru XML jazyků 2004/2005 diploma thesis I doc. Ing. Jan Janeček, CSc.   06.10.2004 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Assimilation of data from the Meteosat-8 satellite into numerical weather forecast model Aladin 2004/2005 diploma thesis RNDr. Radmila Brožková, CSc.   15.11.2004 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Direct optical emission of the gamma-ray bursts - analysis of the bolid network database 2004/2005 diploma thesis FA doc. RNDr. René Hudec, CSc.   16.02.2005 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Vliv konstruktivisticky pojaté projektově orientované výuky na rozvoj fyzikálního myšlení 2005/2006 diploma thesis F12 doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.   03.05.2005 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Modern experiments confirming validity of quantum mechanics 2005/2006 Bachelor's thesis FOF prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc.   01.10.2005 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Photonics in Byophysics 2005/2006 diploma thesis RNDr. Antonín Svoboda, CSc.   01.10.2005 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Mezinárodní teplotní stupnice ITS-90, termodynamika fázového přechodu 2005/2006 Bachelor's thesis FOF doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.   01.10.2005 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail School physical experiments with home appliances 2005/2006 Bachelor's thesis FMU2ZV doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.   01.10.2005 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Generalized metrics 2005/2006 Bachelor's thesis RNDr. Jaroslav Drahoš, CSc.   01.10.2005 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Quantum mechanical description of linear harmonic oscilator 2005/2006 Bachelor's thesis RNDr. Oldřich Bílek   01.10.2005 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Proč a jak řešit neřešitelné soustavy lineárních rovnic 2005/2006 Bachelor's thesis doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.   01.10.2005 Ne Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Tannin protein interaction 2005/2006 Bachelor's thesis RNDr. Miroslav Dienstbier   01.10.2005 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Sbírka úloh z dynamiky hmotného bodu pro studenty učitelství fyziky 2005/2006 Bachelor's thesis FMU2ZV RNDr. Dana Mandíková, CSc.   01.10.2005 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Detector for the double beta decay investigation 2008/2009 Bachelor's thesis F10 Ing. Vít Vorobel, Ph.D.   01.10.2005 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Nil-semigroups without irreducible elements 2005/2006 Bachelor's thesis prof. RNDr. Tomáš Kepka, DrSc.   01.10.2005 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Employment of Optical Fibers to Detect Singlet Oxygen Luminescence 2005/2006 Bachelor's thesis doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D.   01.10.2005 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail K jedné speciální optické iluzi ( 2005/2006 Bachelor's thesis FMU2ZV doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.   01.10.2005 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Princip detekce elektronů v kalorimetrech 2005/2006 Bachelor's thesis FOF prof. Ing. Josef Žáček, DrSc.   01.10.2005 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Study of liquid crystalline materials 2009/2010 Bachelor's thesis doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.   01.10.2005 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Crystal structure solution from powder diffraction pattern 2005/2006 Bachelor's thesis FOF doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.   01.10.2005 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Heat capacity of the crystal lattice 2005/2006 Bachelor's thesis FOF prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr.   01.10.2005 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Exchange interactions in metallic systems - selected aspects 2005/2006 diploma thesis FKSM doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.   01.10.2005 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Integrals depending on parameters 2005/2006 Bachelor's thesis RNDr. Jaroslav Drahoš, CSc.   01.10.2005 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Magnetic transport along a delta' line 2005/2006 Bachelor's thesis prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.   01.10.2005 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Study of the structure of metallic polycrystalline thin layers by x-ray diffraction and reflection 2005/2006 diploma thesis FKSM prof. RNDr. Václav Holý, CSc.   01.10.2005 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
Results 1-50 of 3986 1 2 3 4 5 ... 80 next
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html