Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
List of assignments
   Login via CAS
  
                  
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderTitle sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Type of assignment Specialization sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail Algorithms of relational database logical design 2001/2002 2004/2005 Bachelor's thesis I RNDr. Antonín Říha, CSc.   01.10.2001 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Web-based Interface for MySQL Database 2003/2004 2004/2005 Bachelor's thesis I RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.   01.10.2003 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Studium změn difúzní odrazivosti a propustnosti zeleného listu pod vlivem vybraných stresů 2005/2006 2005/2006 rigorosum thesis     23.03.2006 Ne () MFF
detail Výukafinanční a pojistné matematiky na středních a vyšších odborných školách-spoluúčast v systémech bonus-malus v pojištění motorových vozidel 2005/2006 2005/2006 rigorosum thesis     08.03.2006 Ne () MFF
detail Výuka finanční a pojistné matematiky na středních a vyšších odborných školách-spoluúčast v systémech bonus-malus v pojištění motorových vozidel 2005/2006 2005/2006 rigorosum thesis     08.03.2006 Ne () MFF
detail výuka finanční a pojistné matematiky na středních a vyšších odborných školách-spoluúčast v systémech bonus-malus v pojištění motorových vozidel 2005/2006 2005/2006 rigorosum thesis     08.03.2006 Ne () MFF
detail Předpodmíněné metody Krylovova typu v optimalizačních algoritmech 2005/2006 2005/2006 rigorosum thesis     08.06.2006 Ne () MFF
detail Numerické řešení nestlačitelných Navierových-Stokesových rovnic v oblastech s pohybující se hranicí 2005/2006 2005/2006 rigorosum thesis     08.06.2006 Ne () MFF
detail Analýza polí teplot vzduchu počítaných klimatickými cirkulačními modely 2006/2007 2006/2007 rigorosum thesis     23.02.2007 Ne () MFF
detail Lipschitzovské funkce v analýze systémů parciálních diferenciálních rovnic 2006/2007 2006/2007 publication     14.08.2007 Ne () MFF
detail Aproximace a numerická realizace kontaktních úloh s daným třením a koeficientem tření, závislým na řešení v 3D 2006/2007 2006/2007 rigorosum thesis     28.06.2007 Ne () MFF
detail Ultra-High Energy Cosmic Rays and Theirs Detection in Auger Project 2007/2008 2007/2008 publication     04.12.2007 Ne () MFF
detail Příprava a testování stříbrných imobilizovaných nanočástic k SERS spektroskopii biomolekul 2007/2008 2007/2008 rigorosum thesis     15.01.2008 Ne () MFF
detail Multiple Stellar Systems under Photometric and Astrometric Analysis 2007/2008 2007/2008 publication     29.04.2008 Ne () MFF
detail Studium tříštivých reakcí, produkce a transportu neutronů v terčích vhodných pro produkci neutronů k transmutacím 2008/2009 2008/2009 rigorosum thesis     16.04.2009 Ne () MFF
detail Attacks against bit-oriented stream ciphers with LFSRs 2009/2010 2008/2009 diploma thesis MMIB RNDr. Bohuslav Rudolf   05.11.2009 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Segmentace a odhad hustoty ve stehennim kloubu 2010/2011 2010/2011 rigorosum thesis     25.05.2010 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Polynomial reconstruction 2015/2016 Bachelor's thesis MOM doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.   01.10.2012 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Arrival directions of cosmic rays 2018/2019 Bachelor's thesis FOF doc. RNDr. Dalibor Nosek, Dr.   04.10.2017 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Ginzburg-Landau modeling of ferroelectric superlattices and relaxors 2016/2017 dissertation 4F3 Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.   27.02.2015 Ne Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV) MFF
detail Simulation of a Sport Club Manager 2007/2008 Bachelor's thesis IOI doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.   04.10.2007 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Allosteric regulation and internal dynamics of pyruvate kinase 2011/2012 diploma thesis FBCHF prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.   03.10.2011 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Particulate composites - simulation of stress - strain relationship using finite element method 2008/2009 diploma thesis FKSM Ján Šomvársky, CSc.   18.08.2008 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Extreme spectroscopy of semiconductor nanostructures 2018/2019 dissertation 4F13, 4F6 prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.   03.02.2016 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Hadron systems studied within the framework of chiral models 2009/2010 dissertation 4F10 Aleš Cieplý   22.04.2009 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Computer modeling of the structure of heterogeneous materials 2009/2010 Bachelor's thesis FAF doc. RNDr. Ivan Krakovský, CSc.   15.06.2009 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Analytical approaches in electromagnetic theory of diffraction gratings 2009/2010 Bachelor's thesis FOF RNDr. Roman Antoš, Ph.D.   01.10.2009 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Modernization of Vacuum System of Janis Optical Cryostat 2009/2010 project F doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D.   02.10.2009 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Determination of energies of elementary particles in calorimeters 2009/2010 Bachelor's thesis FOF prof. Ing. Josef Žáček, DrSc.   07.10.2009 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Influence of experimental devices on the measurements of spectra of elementary particles. 2009/2010 Bachelor's thesis FOF prof. Ing. Josef Žáček, DrSc.   07.10.2009 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Topics in (preferably) integral representations 2009/2010 diploma thesis MSTR doc. Mgr. Pavel Příhoda, Ph.D.   11.11.2009 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Study of phase transitions of selected intermetallic compounds 2010/2011 Bachelor's thesis FAF doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.   16.03.2010 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Models of electroweak symmetry breaking 2009/2010 dissertation 4F9 prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc.   19.04.2010 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Study of local interaction of the STM tip with water molecule fragments on the Si(100) 2×1 surface 2010/2011 Bachelor's thesis FAF, FOF doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.   27.05.2010 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Investigation of partial orientation of metabolite molecules in muscle 2010/2011 diploma thesis FBCHF, FKSM doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D.   03.09.2010 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail New Integral Formulae in Hypercomplex Analysis 2009/2010 dissertation 4M2 prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc.   10.12.2010 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Ionization and excitation of atomic and molecular gases exposed to intense extreme ultraviolet radiation 2011/2012 dissertation 4F4 Mgr. Petra R. Kaprálová-Žďánská, Ph.D.   22.03.2011 Ne Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (32-UFCHAV) MFF
detail Study of magnetic and superconducting behaviour in CeTX3 compounds 2009/2010 diploma thesis FKSM RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.   11.04.2011 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Mapping of microluminescence and photoconductivity of semiinsulating CdTe 2018/2019 Bachelor's thesis FAF, FOF prof. Ing. Jan Franc, DrSc.   20.09.2016 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Associative detachment of electron in reaction of H- a O- with molecules CO a H2 2013/2014 diploma thesis FPIP prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.   21.06.2011 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Structural changes in sub-microcrystalline materials studied by in-situ transmission electron microscopy. 2017/2018 project FOF doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.   08.03.2015 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Mechanical properties of ultrafine-grained magnesium alloys 2011/2012 Bachelor's thesis FOF prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.   30.08.2011 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Spectroscopy of Photosynthetic Carotenoids 2011/2012 diploma thesis FBCHF doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D.   06.10.2011 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Inelastic effects in electronic transport through nanosystems 2011/2012 diploma thesis FKSM, FTF RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.   12.10.2011 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Particulate composites - simulation of stress-strain relationship using finite element method (FEM) 2011/2012 Bachelor's thesis FOF Ján Šomvársky, CSc.   10.10.2011 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Study of CP violation in the Belle II experiment 2012/2013 diploma thesis FJF doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.   23.05.2012 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Quasiperiodic emissions observed by the DEMETER and the Cluster spacecraft 2011/2012 Bachelor's thesis FAF, FOF doc. RNDr. František Němec, Ph.D.   22.06.2012 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Cryptanalysis of ciphers used in GSM phones 2011/2012 diploma thesis MMIB doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.   26.06.2012 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Domain adaptation of statistical machine translation 2014/2015 diploma thesis IML doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D.   17.09.2012 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Lexical association measures for higher-order multiword expressions 2014/2015 diploma thesis IML doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D.   17.09.2012 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
Results 1-50 of 3994 1 2 3 4 5 ... 80 next
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html