Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
List of assignments
   Login via CAS
  
                  
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderTitle sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Type of assignment Specialization sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail Metody detekce kosmického záření extrémně vysokých energií 2010/2011 dissertation 4F1 RNDr. Michael Prouza, Ph.D.   30.04.2010 Ne Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV) MFF
detail Kolaps v interaktivních hydrogelech 2007/2008 diploma thesis FKSM doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc.   18.10.2006 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Nowhere Zero Flows and Factors 2006/2007 diploma thesis I4 prof. RNDr. Martin Loebl, CSc.   25.04.2006 Ne Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Modifikace polymerních povrchů plasmovou polymerací 2007/2008 diploma thesis FKSM prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc.   18.10.2006 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Algebraické metody v symetrické kryptologii 2012/2013 dissertation RNDr. Michal Hojsík, Ph.D.   30.04.2012 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Svazky částic v astrofyzice 2007/2008 diploma thesis FA prof. RNDr. Marian Karlický, DrSc.   01.10.2007 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Příprava nanostrukturovaných a nanokompozitních vrstev s matricí plazmového polymeru 2009/2010 dissertation 4F4 prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc.   17.03.2009 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Částicové kompozity - simulace vztahu napětí a deformace pomocí metody konečných prvků 2008/2009 Bachelor's thesis FOF Ján Šomvársky, CSc.   28.08.2008 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Spektrální výzkum Be hvězdy omikron Cassiopeiae 2005/2006 diploma thesis FA RNDr. Pavel Koubský, CSc.   28.11.2005 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail VŠ laboratorní úlohy z elektřiny a magnetismu 2007/2008 diploma thesis UFRS doc. RNDr. František Lustig, CSc.   20.02.2007 Ne Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) MFF
detail Multiple Stellar Systems under Photometric and Astrometric Analysis 2007/2008 2007/2008 publication     29.04.2008 Ne () MFF
detail Analýza snímků pořízených elektronovým mikroskopem 2000/2001 Bachelor's thesis I doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D.   16.10.2000 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Algoritmy pro vytváření geometrických modelů z rozsáhlých dat 2008/2009 diploma thesis prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová   20.03.2008 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Mezinárodní teplotní stupnice ITS-90, termodynamika fázového přechodu 2005/2006 Bachelor's thesis FOF doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.   01.10.2005 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Projektivní struktury a jejich nezávislost 2004/2005 diploma thesis IDMA prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.   06.10.2004 Ne Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Věty o pokrytí 2009/2010 Bachelor's thesis prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.   07.05.2009 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Model Checking of Code and Component Specifications 2006/2007 diploma thesis I2 prof. Ing. František Plášil, DrSc.   02.05.2006 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Stochastické makroekonomické modely: teorie a praxe 2008/2009 dissertation 4M5 prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.   25.04.2008 Ne Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. (32-UTIAAV) MFF
detail Study of neutrino interactions at NOvA experiment 2018/2019 dissertation 4F9 RNDr. Karel Soustružník, Ph.D.   02.10.2015 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Studium reakčních mechanismů komplexních sloučenin kovů s biomolekulami pomocí kvantově-chemických a molekulově-mechanických dynamických výpočtů 2010/2011 dissertation 4F4 prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc.   19.10.2010 Ne Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (32-UOCHAV) MFF
detail Fyzikální semináře s vazbou na ostatní přírodovědné předměty 2005/2006 Bachelor's thesis FMU2ZV doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.   01.10.2005 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Pseudokompaktnost a spočetnost 2006/2007 diploma thesis M2 prof. RNDr. Petr Simon, DrSc.   03.05.2006 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Kinematická geometrie 2006/2007 diploma thesis M8 Doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc.   02.05.2006 Ne Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Nanostruktury v povrchových slitinách 2010/2011 dissertation 4F1 RNDr. Miroslav Kotrla, CSc.   30.04.2010 Ne Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV) MFF
detail Modely zemětřesného ohniska a jejich tektonická interpretace 2006/2007 diploma thesis F7 RNDr. Jan Šílený, CSc.   26.04.2006 Ne Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-GFUAV) MFF
detail Studium tříštivých reakcí, produkce a transportu neutronů v terčích vhodných pro produkci neutronů k transmutacím 2008/2009 2008/2009 rigorosum thesis     16.04.2009 Ne () MFF
detail without title 2013/2014 rigorosum thesis 4M1     22.11.2013 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Počítačové simulace v mikroplasticitě 2006/2007 diploma thesis F11 prof. RNDr. Jan Kratochvíl, DrSc.   02.05.2006 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Dynamika spinové polarizace ve ferromagnetických polovodičích 2011/2012 rigorosum thesis F4     20.07.2012 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Derivování funkcí a sigma-ideály výjimečných množin 2006/2007 diploma thesis M3 prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc.   25.04.2006 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Studium mechanismu vodivosti polymerních gelů 2007/2008 diploma thesis FKSM doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc.   18.10.2006 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Absolutní spojitost normy na prostorech funkcí 2009/2010 Bachelor's thesis prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.   07.05.2009 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Nerovnovážná teorie lineární odezvy 2007/2008 diploma thesis FKSM prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc.   18.10.2006 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Vyhodnocení kvality polovodičových stripových detektorů používaných ve fyzice vysokých energií 2005/2006 project FOF doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.   01.10.2005 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Hyperkomplexní čísla a lineární algebry 2005/2006 Bachelor's thesis doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.   01.10.2005 Ne Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Sbírka úloh z dynamiky hmotného bodu pro studenty učitelství fyziky 2005/2006 Bachelor's thesis FMU2ZV RNDr. Dana Mandíková, CSc.   01.10.2005 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Laditelné dielektrické metamateriály pro terahertzovou spektrální oblast 2010/2011 dissertation 4F6 doc. RNDr. Petr Kužel, Ph.D.   30.04.2010 Ne Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV) MFF
detail Dynamická rtg difrakce na vrstevnatých systémech 2008/2009 diploma thesis FKSM prof. RNDr. Václav Holý, CSc.   02.10.2008 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Studium nanogranulárních systémů slitin FeCrCuNbSiB pomocí Mössbauerovy spektroskopie konversních elektronů 2005/2006 Bachelor's thesis FOF Ing. Adriana Lančok, Ph.D.   01.10.2005 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Luminiscenční a scintilační vlastnosti dopovaných sulfátů a dalších komplexních oxidů 2010/2011 dissertation 4F6 doc. Ing. Martin Nikl, CSc.   30.04.2010 Ne Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV) MFF
detail Studium struktury a magnetickych vlastnosti hydridu intermetalickych sloucenin na bazi uranu 2006/2007 diploma thesis FKSM doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc.   01.10.2006 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail "Pappova úloha a Descartova geometrie" KMLFM, ved.: Doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc. 1997/1998 diploma thesis MAT     11.11.1997 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Diagnostika fyzikálních vědomostí v návaznosti na školní vzdělávací program 2006/2007 diploma thesis F12 prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.   27.04.2006 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Polymerace světlem (fotopolymerace) - metoda vytváření hologramů 2007/2008 Bachelor's thesis FOF doc. RNDr. Antonín Havránek, CSc.   01.10.2007 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Černé díry v teorii strun 2010/2011 dissertation 4F1 Mgr. Martin Schnabl, Ph.D.   04.05.2010 Ne Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV) MFF
detail Studium samoorganizujících se magnetických nanočástic a nanokompozitů připravovaných laserovou ablací pomocí Mössbauerovy spektroskopie konversních elektronů 2005/2006 Bachelor's thesis FOF Ing. Adriana Lančok, Ph.D.   01.10.2005 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Studium spin-mřížkove a spin-spinové relaxace signálu NMR jader 1H ve viskosní kapalině 2005/2006 Bachelor's thesis FOF prof. RNDr. Jiří Englich, DrSc.   01.10.2005 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Průchod kvantové částice potenciálovým valem 2005/2006 Bachelor's thesis FMUZV RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc.   01.10.2005 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Light Collages for Volume Visualization 2008/2009 diploma thesis Ivan Viola   19.03.2009 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Svazky částic v astrofyzice 2007/2008 Bachelor's thesis FA prof. RNDr. Marian Karlický, DrSc.   01.10.2007 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
Results 1-50 of 3989 1 2 3 4 5 ... 80 next
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html