Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 363)
List of assignments
   Login via CAS
Change order to code - title
 
               
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderTitle sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Type of assignment Specialization sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail Výzkum nových polymerních materiálů pro fotonické prvky 2007/2008 dissertation F4 doc. RNDr. Věra Cimrová, CSc. hidden 02.05.2007 12.11.2007 Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. (32-UMCHAV) MFF
detail Studium fotofyzikálních vlastností nových polymerů a jejich směsí se zaměřením na jejich perspektivní použití ve fotonice 2008/2009 Bachelor's thesis FOF doc. RNDr. Věra Cimrová, CSc.   03.10.2007 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Polymer solar cells 2010/2011 Bachelor's thesis doc. RNDr. Věra Cimrová, CSc.   08.06.2010 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Výzkum nových polymerních materiálů pro fotonické prvky 2011/2012 dissertation 4F4 doc. RNDr. Věra Cimrová, CSc. hidden 01.04.2011 27.09.2013 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Investigation of polymers and hybrid systems for photonics 2023/2024 dissertation P4F4, P4F4A doc. RNDr. Věra Cimrová, CSc.   06.04.2021 Ne Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. (32-UMCHAV) MFF
Results 1-5 of 5 1
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html