Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
List of theses
   Login via CAS
Change order to code - title
 
               
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderThesis title sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Thesis type Thesis discipline sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail School physical experiments with home appliances 2005/2006 Bachelor's thesis FMU2ZV doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.   01.10.2005 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Fyzikální vzdělávání vycházející z experimentů: optika kolem nás 2010/2011 dissertation 4F12 doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.   27.04.2010 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Toys in physics teaching 2005/2006 Bachelor's thesis FMU2ZV doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.   01.10.2005 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Education Talks in the iQpark, Fyzikální vzdělávání, Mimoškolní formy výuky 2010/2011 diploma thesis UMF doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.   08.11.2010 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
Results 1-4 of 4 1
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html