Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
List of theses
   Login via CAS
Change order to code - title
 
               
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderThesis title sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Thesis type Thesis discipline sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail Vliv teplotní historie vzorku na viskoelastické chování polymerních systémů 2007/2008 diploma thesis FKSM doc. RNDr. Jaromír Fähnrich, CSc.   18.10.2006 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium kinetických jevů při teplotně stimulovaných měřeních 2007/2008 Bachelor's thesis FOF doc. RNDr. Jaromír Fähnrich, CSc.   01.10.2007 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
Results 1-2 of 2 1
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html