Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
List of theses
   Login via CAS
Change order to code - title
 
               
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderThesis title sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Thesis type Thesis discipline sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail Využití pseudotriangulací pro počítačovou grafiku 2008/2009 diploma thesis prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová   20.03.2008 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Využití triangulací pro video 2008/2009 diploma thesis prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová   20.03.2008 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Algoritmy pro vytváření geometrických modelů z rozsáhlých dat 2008/2009 diploma thesis prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová   20.03.2008 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Generalized Symmetry of Geometric Models 2023/2024 dissertation P4I5 prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová   28.04.2022 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
Results 1-4 of 4 1
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html