Centrální správa číselníků   Centrální správa číselníků
Nepřihlášený uživatel (Anonym)
  Univerzita Karlova v Praze

Název tabulky : PER_NAZEV_FUNKCE
Skupina : Personalistika
Uživatelský název : Název funkce
Popis : Název typyzované funkce
Nadčíselník : PER_FUNKCE
Správce :
kód Třídit vzestupněTřídit sestupně
nadhodnota Třídit vzestupněTřídit sestupně
hodnota Třídit vzestupněTřídit sestupně
hodnota v anglickém jazyce Třídit vzestupněTřídit sestupně
hodnota v českém jazyce - 1.p. ž.r. j.č. Třídit vzestupněTřídit sestupně
hodnota v českém jazyce - 1.p. m.r. j.č. Třídit vzestupněTřídit sestupně
pořadí Třídit vzestupněTřídit sestupně
platnost od Třídit vzestupněTřídit sestupně
platnost do Třídit vzestupněTřídit sestupně
stav Třídit vzestupněTřídit sestupně
1 1 - Vedoucí organizační složky rektor rector rektorka rektor 1     Platný zobrazit
15 3 - Člen vedení organizační složky prorektor prorector prorektorka prorektor 2     Platný zobrazit
18 4 - Hospodářský tajemník organizační složky kvestor bursar kvestorka kvestor 3     Platný zobrazit
6 5 - Administrativní tajemník organizační složky kancléř chancelor kancléřka kancléř 4     Platný zobrazit
2 1 - Vedoucí organizační složky děkan dean děkanka děkan 5     Platný zobrazit
24 5 - Administrativní tajemník organizační složky dokumentátor documentalist dokumentátorka dokumentátor 6     Neplatný zobrazit
20 4 - Hospodářský tajemník organizační složky hospodář manciple hospodářka hospodář 7     Neplatný zobrazit
17 3 - Člen vedení organizační složky místopředseda vice-president místopředsedkyně místopředseda 8     Platný zobrazit
8 1 - Vedoucí organizační složky primář head physician primářka primář 9     Platný zobrazit
16 3 - Člen vedení organizační složky proděkan vice-dean proděkanka proděkan 10     Platný zobrazit
7 1 - Vedoucí organizační složky přednosta head přednostka přednosta 11     Platný zobrazit
4 1 - Vedoucí organizační složky předseda president předsedkyně předseda 12     Platný zobrazit
3 1 - Vedoucí organizační složky ředitel director ředitelka ředitel 13     Platný zobrazit
22 5 - Administrativní tajemník organizační složky sekretář secretary sekretářka sekretář 14     Platný zobrazit
19 4 - Hospodářský tajemník organizační složky tajemník secretary tajemnice tajemník 15     Platný zobrazit
21 5 - Administrativní tajemník organizační složky tajemník secretary tajemnice tajemník 16     Platný zobrazit
5 1 - Vedoucí organizační složky vedoucí head vedoucí vedoucí 17     Platný zobrazit
23 5 - Administrativní tajemník organizační složky zapisovatel registrar zapisovatelka zapisovatel 18     Platný zobrazit
10 2 - Zástupce vedoucího organizační složky zástupce děkana deputy dean zástupkyně děkana zástupce děkana 19     Platný zobrazit
14 2 - Zástupce vedoucího organizační složky zástupce primáře deputy head physician zástupkyně primáře zástupce primáře 20     Platný zobrazit
Záznamy 1 - 20 z 30. << (1-20) | < (1-20) | Všechny (1-30) | > (21-30) | >> (21-30)
Helpdesk IS UK
()
©2009 is.cuni.cz/studium
Verze: REL_83_3   Databáze: studuk_dedicated.leto