Centrální správa číselníků   Centrální správa číselníků
Nepřihlášený uživatel (Anonym)
  Univerzita Karlova v Praze

Název tabulky : PER_HANDICAP
Skupina : Personalistika
Uživatelský název : Druh handicapu
Popis : Krátkozrakost, ..
Nadčíselník : (bez nadčíselníku)
Správce :
kód Třídit vzestupněTřídit sestupně
hodnota Třídit vzestupněTřídit sestupně
hodnota v anglickém jazyce Třídit vzestupněTřídit sestupně
pořadí Třídit vzestupněTřídit sestupně
platnost od Třídit vzestupněTřídit sestupně
platnost do Třídit vzestupněTřídit sestupně
stav Třídit vzestupněTřídit sestupně
4 zrušeno: sluchové postižení cancelled: hearing handicap 1   31.08.2012 Platný zobrazit
3 zrušeno: zrakové postižení cancelled: visual handicap 2   31.08.2012 Platný zobrazit
2 zrušeno: tělesné postižení cancelled: physical handicap 3   31.08.2012 Platný zobrazit
5 zrušeno: vada řeči cancelled: speech handicap 4   31.08.2012 Platný zobrazit
1 zrušeno: mentální postižení cancelled: mental handicap 5   31.08.2012 Platný zobrazit
7 zrušeno: jiné cancelled: other 6   31.08.2012 Platný zobrazit
6 zrušeno: s více vadami cancelled: combination of handicaps 7   31.08.2012 Platný zobrazit
A1 A1-lehce zrakově postižený (uživatel zraku) A1-slightly visually impaired (user of sight) 8     Platný zobrazit
A2 A2-těžce zrakově postižený (uživatel hmatu/hlasu) A2-seriously visually impaired (user of touch/sound) 9     Platný zobrazit
B1 B1-nedoslýchavý (uživatel verbálního jazyka) B1-hearing-impaired (user of verbal language) 10     Platný zobrazit
B2 B2-neslyšící (uživatel znakového jazyka) B2-deaf (user of sign language) 11     Platný zobrazit
C1 C1-postižení dolních končetin (paraplegie) C1-disability of lower limbs (paraplegic) 12     Platný zobrazit
C2 C2-postižení horních končetin (jemné motoriky) C2-disability of upper limbs 13     Platný zobrazit
D D-specifická porucha učení D-specific learning disability 14     Platný zobrazit
E E-porucha autistického spektra E-disorder of autistic spectrum 15     Platný zobrazit
F F-jiná psychická porucha (vč. neautistických neurovývoj. poruch) nebo chronické somatické onemocnění F-other mental disorder (incl. non-autistic neurodevelopmental disorders) or chronic somatic disease 16 01.01.2015   Platný zobrazit
Záznamy 1 - 16 z 16.
Helpdesk IS UK
()
©2009 is.cuni.cz/studium
Verze: REL_83_3   Databáze: studuk_dedicated.leto