Centrální správa číselníků   Centrální správa číselníků
Nepřihlášený uživatel (Anonym)
  Univerzita Karlova v Praze

Název tabulky : PER_STUPEN
Skupina : Personalistika
Uživatelský název : Stupeň dle Réva/Oliva
Popis : Stupeň
Nadčíselník : PER_POVOLANI
Správce :
kód Třídit vzestupněTřídit sestupně
nadhodnota Třídit vzestupněTřídit sestupně
hodnota Třídit vzestupněTřídit sestupně
hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č. Třídit vzestupněTřídit sestupně
pořadí Třídit vzestupněTřídit sestupně
platnost od Třídit vzestupněTřídit sestupně
platnost do Třídit vzestupněTřídit sestupně
stav Třídit vzestupněTřídit sestupně
5080.M3 5080 - Pracovník pořizování dat Porvádění záznamů na paměťová média.. Provádění záznamů na paměťová média s využíváním předprogramovaných úkonů a operací. Rutinní.. 1     Neplatný zobrazit
5080.M4 5080 - Pracovník pořizování dat Samostatná práce na počítačích typu PC.. Samostatná práce na počítačích typu PC XT, PC AT a srovnatelných... 2     Neplatný zobrazit
1604.M9 1604 - Akademický pracovník, lektor Výchovně-vzdělávací činnosti při osvojování a upevňování znalostí a dovedností studentů vysokých škol (asistent a lektor). Výchovně-vzdělávací činnosti při osvojování a upevňování znalostí a dovedností studentů vysokých škol (asistent a lektor). 3     Neplatný zobrazit
1604.M10 1604 - Akademický pracovník, lektor Výchovně-vzdělávací činnosti při vyučování na vysokých školách. Řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, popř. tvůrčí činnost v oblasti umění. Výchovně-vzdělávací činnosti při vyučování na vysokých školách (vedení cvičení, seminářů a exkurzí, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popř. přednášení apod.). Řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, popř. tvůrčí činnost v oblasti umění. 4     Neplatný zobrazit
1604.M11 1604 - Akademický pracovník, lektor Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu. Tvůrčí činnosti v oblasti umění spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů a absolventů vysokých škol. Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu. Tvůrčí činnosti v oblasti umění spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů a absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, expertizní, publikační a posuzovatelské činnosti a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací. 5     Neplatný zobrazit
1604.M12 1604 - Akademický pracovník, lektor Tvůrčí specializované a systémové práce zahrnující sledování a rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu nebo umění, tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti ve výuce studentů a absolventů vysokých škol. Tvůrčí specializované a systémové práce zahrnující sledování a rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu nebo umění, tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti ve výuce studentů a absolventů vysokých škol a ve výchově vědeckých nebo uměleckých pracovníků a vytváření podmínek pro interdisciplinární formy práce a rozvoj příslušného vědního nebo uměleckého oboru. 6     Neplatný zobrazit
5001.M1 5001 - Administrativní a spisový pracovník Základní manipulace s písemnostmi nebo kancelářskými pomůckami a materiálem. Zaprotokolovávání písemností a vedení jejich evidence. Základní manipulace s písemnostmi nebo kancelářskými pomůckami a materiálem. Zaprotokolovávání písemností a vedení jejich evidence. 7     Platný zobrazit
5001.M2 5001 - Administrativní a spisový pracovník Zajišťování spisové služby a předarchivní péče o písemnosti zahrnující údaje chráněné dle příslušných právních předpisů. Zajišťování spisové služby a předarchivní péče o písemnosti zahrnující údaje chráněné dle příslušných právních předpisů. 8     Platný zobrazit
5001.M3 5001 - Administrativní a spisový pracovník Práce s textovým editorem. Práce s databázovým systémem. Zajišťování chodu podatelny a výpravny. Zajišťování skartačního řízení podle příslušných předpisů. Rozmnožování písemností. Evidence pošty v protokolu… Práce s textovým editorem. Práce s databázovým systémem. Zajišťování chodu podatelny a výpravny. Zajišťování skartačního řízení podle příslušných předpisů. Rozmnožování písemností. Evidence přijaté a odeslané pošty v protokolu. Zprostředkování oběhu spisů. Vyhledávání a poskytování uložené spisové dokumentace podle stanovených postupů. 9     Platný zobrazit
5004.M3 5004 - Sekretář/sekretářka Vyřizování administrativní agendy vedoucího a provádění všech administrativně-technických prací. Vyřizování administrativní agendy vedoucího a provádění všech administrativně-technických prací. 10     Neplatný zobrazit
5004.M4 5004 - Sekretář/sekretářka Vyřizování administrativní agendy vedoucího a provádění všech administrativně technických prací včetně pořizování záznamů z jednání. Vyřizování administrativní agendy vedoucího a provádění všech administrativně technických prací včetně pořizování záznamů z jednání. 11     Platný zobrazit
5004.M5 5004 - Sekretář/sekretářka Vyřizování administrativní agendy vedoucího, vyřizování korespondencí podle obecných postupů a sestavování a koordinace průběhu denních plánů podle dispozic vedoucího. Vyřizování administrativní agendy vedoucího, vyřizování korespondencí podle obecných postupů a sestavování a koordinace průběhu denních plánů podle dispozic vedoucího. 12     Platný zobrazit
5005.M6 5005 - Asistent/asistentka Zpracovávání komplexních politických, ekonomických, právních nebo jiných analýz. Zpracovávání komplexních politických, ekonomických, právních nebo jiných analýz pro potřeby ústavních činitelů na základě informací o činnosti organizačních složek státu, orgánů státní správy a samosprávy, politických stran, ekonomických subjektů, odborových i jiných společenských organizací včetně zajišťování zpracovávání podkladů pro zahraničně politická jednání a vystoupení ústavních činitelů. 13     Platný zobrazit
5005.M7 5005 - Asistent/asistentka Provádění expertních konzultačních činností pro ústavní činitele k vrcholným odborně politickým problémům.Provádění expertních konzultačních činností pro soudce. Provádění expertních konzultačních činností pro ústavní činitele k vrcholným odborně politickým problémům.Provádění expertních konzultačních činností pro soudce Nejvyššího soudu a pro státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství. 14     Platný zobrazit
5005.M8 5005 - Asistent/asistentka Vyřizování speciálních úkolů se zásadním významem pro chod organizace podle individuálního pověření ředitelem, předkládání a koordinace přípravy zásadních řídicích aktů a materiálů společnosti po organizační nebo obsahové stránce. Vyřizování speciálních úkolů se zásadním významem pro chod organizace podle individuálního pověření ředitelem, předkládání a koordinace přípravy zásadních řídicích aktů a materiálů společnosti po organizační nebo obsahové stránce a zajišťování styku vedení s představenstvem a dalšími orgány společnosti. 15     Neplatný zobrazit
5011.M7 5011 - Organizačně-technický pracovnik Přípravné práce pro stanovování organizačních a řídících struktur a uspořádávání infomačních toků. Přípravné práce pro stanovování organizačních a řídících struktur a uspořádávání infomačních toků. Příklady prací: 1. Analýza technických podmínek a technologických a pracovních postupů pro stanovováni optimálních organizačních struktur. 2. Stanovování hodnotových ukazatelů využitelných pro systémy řízení výrobních, provozních a jiných procesů. 3. Navrhování organizačního uspořádání dílčích části výrob, provozů, řídicích struktur, inforrnačnich toků a vzájemných vazeb útvarů zajišťujících chod organizace po všech stránkách a jejich vnitřní uspořádáváni včetně početního obsazování. 16     Neplatný zobrazit
5011.M8 5011 - Organizačně-technický pracovnik Stanovováni organizačních a řídících struktur v organizacích s méně rozsáhlou organizační strukturou, pevně stanovenými technickými podmínkami. Stanovováni organizačních a řídících struktur v organizacích s méně rozsáhlou organizační strukturou, pevně stanovenými technickými podmínkami a technologickými a pracovními postupy včetně vypracovávání a udržováni funkčního schématu organizace a navrhování organizačních změn. Příklady prací: 1. Návrhy rozčleňování organizace na organizační celky včetně jejich početního, popř. kvalifikačního obsazování. 2. Stanovování míry ekonomické a právní samostatnosti organizačních celků (např. útvarů, středisek. provozů apod.). 3. Stanovováni řídících a informačních toků a kompetencí řídicích nebo jiných zaměstnanců (např.obchodních zástupců. servisních zaměstnanců právníků apod.). 4. Tvorba, vydávání a udržování podnikových organizačních směrnic. norem a dalších předpisů upravujících organizační strukturu, právní působnost a odpovědnost útvarů a jejich vedoucích zaměstnanců v procesu řízeni. 17     Neplatný zobrazit
5011.M9 5011 - Organizačně-technický pracovnik Stanovováni organizačních a řídících struktur v rozsáhlých a organizačně značně členitých organizacích s velkou variabilitou technických podmínek. Zpracovávání organizačních řádů. "Stanovováni organizačních a řídících struktur v rozsáhlých a organizačně značně členitých organizacích s velkou variabilitou technických podmínek, technologických a pracovních postupů a druhů činnosti jednotlivých organizačních složek. Zpracovávání organizačních řádů. Příklady prací: 1. Stanovování organizačně technického rozvoje v organizacích s širokým, dynamicky se rozvíjejícím výrobním programem, s vícestupňovou řídící strukturou, zvýšenými pravomocemi nižších stupňů řízení a s jejich ekonomickou samostatnosti. 2.Návrhy různých typů organizačního uspořádání, řídících systémů a modelů hospodaření s ohledem na druh činnosti, ekonomickou efektivnost a jiná kritéria. 18     Neplatný zobrazit
5011.M10 5011 - Organizačně-technický pracovnik Stanovování koncepcí organizačních struktur v návaznosti na podnikatelský záměr, perspektivní kvalifikační strukturu, rozsah a druh činností a ostatní technologické a pracovní podmínky. Stanovování koncepcí organizačních struktur v návaznosti na podnikatelský záměr, perspektivní kvalifikační strukturu, rozsah a druh činností a ostatní technologické a pracovní podmínky. 19     Neplatný zobrazit
5012.M6 5012 - Personalista Komplexní zajišťování oblasti organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců.Stanovování zásad a kritérií výběrového řízení nebo hodnocení... Komplexní zajišťování oblasti organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců.Stanovování zásad a kritérií výběrového řízení nebo hodnocení a odměňování zaměstnanců. 20     Platný zobrazit
Záznamy 1 - 20 z 637. << (1-20) | < (1-20) | Všechny (1-637) | > (21-40) | >> (621-637)
Helpdesk IS UK
()
©2009 is.cuni.cz/studium
Verze: REL_83_3   Databáze: studuk_dedicated.leto