Centrální správa číselníků   Centrální správa číselníků
Nepřihlášený uživatel (Anonym)
  Univerzita Karlova v Praze

Název tabulky : SIMS_FINANCOVANI
Skupina : Sdružené informace matrik studentů
Uživatelský název : Financování studia
Popis : Číselník kódů financování studia
Nadčíselník : (bez nadčíselníku)
Správce :
kód Třídit vzestupněTřídit sestupně
hodnota Třídit vzestupněTřídit sestupně
pořadí Třídit vzestupněTřídit sestupně
platnost od Třídit vzestupněTřídit sestupně
platnost do Třídit vzestupněTřídit sestupně
stav Třídit vzestupněTřídit sestupně
1 studium ve standardní době studia 1     Platný zobrazit
2 studium je plně hrazeno z prostředků jiného rezortu než MŠMT (tzv. jinoplátci) 2     Platný zobrazit
3 student(ka) překročil(a) standardní dobu studia o více než jeden rok (par. 58, odst. 3) 3     Platný zobrazit
4 student(ka) po absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu studuje v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu (par. 58, odst. 4) 4     Platný zobrazit
5 student(ka) studuje v souběžných studijních programech déle, než je standardní doba studia programu jednoho plus jeden rok (par. 58, odst. 4) 5     Platný zobrazit
6 studium je plně hrazeno studentem(kou) - zpravidla cizincem(kou) - z vlastních prostředků v případě studia v cizím jazyce (par. 58, odst. 5) 6     Platný zobrazit
7 studium je studentu(ce) - cizinci(e) hrazeno ze zvláštní dotace dle evidence DZS 7     Platný zobrazit
8 student(ka) překročil(a) standardní dobu studia o méně než jeden rok 8     Platný zobrazit
9 student(ka) studuje v souběžných studijních programech kratší dobu, než je standardní doba studia delšího z nich 9     Platný zobrazit
10 školné na soukromých vysokých školách 10     Platný zobrazit
11 student(ka)-cizinec(ka) studuje na krátkodobém studijním pobytu na české VŠ 11     Platný zobrazit
Záznamy 1 - 11 z 11.
Helpdesk IS UK
()
©2009 is.cuni.cz/studium
Verze: REL_83_3   Databáze: studuk_dedicated.leto